Skip to main site content

Wat is prototyping?

Een prototype is een vroege vorm van een product of dienst. Deze test je bij mensen waarbij je hun reactie bekijkt. Daarmee valideer je het concept, idee of aanname die je hebt over je prototype. Je vangt feedback en ziet wat wel en niet aansluit op behoeftes van mensen. Prototyping kan je onderzoekend inzetten of juist om te toetsen. Kloppen mijn gedachtes en aannames met het gebruik van de doelgroep? Spreken de ideeën eigenlijk aan? Waar liggen aanknopingspunten voor verbetering? Door snel en iteratief te prototypen ontvang je al vroeg in het proces feedback van je doelgroep, die je steeds kunt doorvoeren in je volgende verbeterde prototype.

Wat levert prototyping op?

  • Je ideeën of aannames worden al vroeg in het proces, verschillende keren, getest.
  • Je vermindert de kans op noodzakelijke verandering later in het proces.
  • Je ideeën worden tastbaar, waardoor je er ook zelf anders naar gaat kijken.

Verschillende soorten prototypes

  • Low-fi
    Een Low-fi prototype zet je vaak in bij de beginfase van een ontwerpend onderzoek. Er zijn nog veel aannames en je werkt nog divergerend. In slechts een uur tijd kan je low-fi prototype ontwikkelen. Laagdrempelig en snel in elkaar gezet. Het is heel exploratief. Ideaal om in weinig tijd veel inzichten op te halen. Een voorbeeld: een eenvoudige schets van een mogelijk scenario dat ervoor zorgt dat mensen beter gaan recyclen kan al eerste prototype zijn. Het belichaamt ideeën en aannames, én roept reactie op bij de doelgroep.
  • High-fi
    High-fi prototypes komen vaker voor aan het einde van een ontwerpend onderzoek. Essentiële aannames over het gebruik van je nieuwe dienst of product kloppen vaak al. Je hebt kennis over vereiste functies en je concept zit goed in elkaar. Een high-fi prototype komt dicht in de buurt van de uiteindelijke product of dienst. Ze zijn specifieker en meer uitgewerkt, maar laten nog steeds ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld een ervaarbare mock-up van een app of een nieuwe telefoondienst waarbij daadwerkelijk de telefoon opgenomen wordt (maar wat aan de achterkant nog niet helemaal geregeld is.)

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases