Skip to main site content

Wat is framing & reframing

Er wordt wel eens gezegd: “Als je een hamer hebt, ziet elk probleem eruit als een spijker”. Als je maar één onderzoeksmethode in huis hebt, probeer je elke uitdaging op dezelfde manier oplossen. Het omgekeerde daarvan geldt ook: als je de uitdaging maar op één manier kan uitleggen, dan zal het altijd om dezelfde soort oplossingen vragen. Het kunnen herkaderen van de uitdaging om tot andere oplossingen te komen, een vastgeroest maatschappelijk vraagstuk bijvoorbeeld, noemen we reframing.

Hoe we het probleem kaderen, dat noemen we dus het frame. Daarin speelt taal een belangrijke rol. Een vastgeroest vraagstuk is iets anders dan een stroperig vraagstuk, of een springerig vraagstuk. Het ene vraagt om volharding, het andere misschien om verduidelijking van het probleem. We omschrijven het vraagstuk telkens anders, om tot nieuwe oplossingen te komen. Dat verandert niets aan het vraagstuk, maar het laat ons wel nadenken over oplossingen waar we anders niet bij stil staan. Eenzaamheid kan een gebrek aan sociale contacten zijn, maar ook een probleem van het niet durven maken van contact. Door de vraag anders te articuleren en te kijken wat voor oplossingen er ontstaan, zoeken we samen uit wat de beste vraag is om te stellen om je vraagstuk verder te helpen.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases