Skip to main site content

Wat is participatie?

Participatie betekent dat verschillende betrokkenen actief meedoen in de besluitvorming. Denk aan: burgers of belanghebbenden. Ze kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van een stad, buurt of straat. Zo denken burgers bijvoorbeeld mee over het onderhoud van speeltuinen of de invulling van een nieuw stadsgebied. Het is dus een wisselwerking tussen de doelgroep en de organisatie. Door burgerparticipatie verandert de verhouding tussen overheid en burger. Participatie is een goede vorm om in te zetten bij complexe vraagstukken, waarbij uiteenlopende belangen spelen. Je zoekt naar waar die belangen elkaar kunnen vinden. 

Wat levert participatie op?

  • Burgers en betrokken omarmen de uitkomsten, doordat ze zelf onderdeel zijn van het proces. Ofwel: je creëert draagvlak.
  • Burgers en betrokkenen worden gehoord en gewaardeerd.
  • Het proces en vraagstuk wordt vanuit allerlei (expert)-perspectieven belicht. Hiermee wordt de kwaliteit vaak een stuk beter.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases