Skip to main site content

Ontwerpen voor behoeften van mens en maatschappij

Samenleving vormgeven vanuit menselijk perspectief

‘Het moet mensgericht’

We horen het vaak terug als wens van overheden en opdrachtgevers om écht goede en passende diensten te ontwikkelen: het moet mensgericht. Decennialang creëerden we met elkaar een wereld van systemen die het mogelijk maakte om op te schalen en processen te standaardiseren. Maar op veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken is die standaard niet zomaar van toepassing. We zien dat het systeem op allerlei manieren zelf leidend wordt, of dat het belemmerend werkt voor echt relevante oplossingen in onze maatschappij.
Want wat is nu het échte probleem? En wat voor dieperliggende behoeften zijn er bij de mensen waar het systeem voor bedoeld is?

Op zoek naar de stem van de maatschappij

We willen aansluiten op de leefwereld van mensen, maar dat is complex. Ontwerpers zijn opgeleid om de mens centraal te stellen. Als social designers kijken we vervolgens nog een stap verder: we zetten de maatschappij in het middelpunt en brengen in die complexe samenleving de verschillende perspectieven aan tafel. Of het nu gaat om actieve participatie van burgers bij gemeentelijke vraagstukken of jongeren voor wie veel bedacht wordt zonder ze ooit te raadplegen. We zoeken naar de stem van gemarginaliseerde groepen en zorgen dat ze gelijkwaardig kunnen meebouwen aan de samenleving van morgen.

“We betrekken deze hoofdrolspelers bij het proces en geven ze een centrale rol bij het bedenken van nieuwe diensten, processen en werkwijzen.”

Samenwerken in alledaagse situaties

We zetten de kracht van ontwerp in om menselijke verhalen tot leven te laten komen. We betrekken deze hoofdrolspelers bij het proces en geven ze een centrale rol bij het bedenken van nieuwe diensten, processen en werkwijzen. Dat kan van alles zijn – een app, een fysieke ontmoetingsplek, of een onderzoeksinstallatie. We werken zoveel mogelijk samen met betrokkenen, in de alledaagse situaties waar het proces om draait. Zo leren we van de praktijk en passen we gaandeweg aan. Op die manier ontwikkelen we maatschappelijke systemen die passen bij de mensen die er onderdeel van uitmaken.

Seev---Menselijke-perspectief---Afdeling-Buitengewone-Zaken---1
Voorbeeld

Seev

Schuldenproblematiek bij jongeren is in Nederland jarenlang aangepakt vanuit het perspectief van de schuldeiser. Die was erbij gebaat de schuld te innen en had de positie en de middelen daar werk van te maken. Voor de jongeren betekende dat een overload aan brieven met vaak onduidelijke taal en veel kleine lettertjes. Een systeem dat de problemen in veel gevallen alleen maar groter maakt. 

Met $eev vertrokken we juist van het perspectief van de jongeren, en ontwikkelden we samen met hen en verschillende andere spelers in het systeem een dienst die jongeren helpt. Helpt vóórdat de schulden problematisch worden, en op een manier waarop ze gaandeweg leren met geld omgaan. Dat is voor iedereen beter.

Bekijk de case
Voorbeeld

De Lobby

Voor veel jongeren die uit detentie vrijkomen dreigt dak- en thuisloosheid. Een terugkeer naar een onzeker bestaan waarin problemen die ook voor hun detentie al speelden op de loer liggen. Er zijn veel (goede) hulpverleningstrajecten, maar toch komen veel jongeren moeilijk uit de vicieuze cirkel. 

In samenwerking met een groeiende groep partners verkenden we vanuit de belevingswereld van deze jongeren waar hun eigen behoefte ligt. Zo ontstond het idee van een De Lobby, een plek waar ze welkom zijn en waar aandacht is voor hun talenten en verhaal. Waar ze kunnen werken aan de oplossingen die voor henzelf belangrijk zijn. Samen met deze jongeren en diverse ketenpartners werken we op het moment aan de realisatie van de eerste Lobby.

Bekijk de case

Ook beter aansluiten op de leefwereld van je doelgroep? Neem nu contact op.