Skip to main site content
Iemand bekijkt de app van Seev, het scherm ‘Betaal zoals jij dat wilt, welke manier kies jij? staat open. De gebruiker heeft hier twee opties, een vast bedrag per maand of nu alvast een deel afbetalen.

Eigen Initiatief

Seev: We helpen jongeren stapsgewijs hun rekeningen te betalen zonder gedoe of extra kosten.

19% van de jongeren heeft een betaalachterstand

Nederland kent relatief veel jongeren met problematische schulden. Betaalachterstanden – wanneer een rekening na een eerste of tweede herinnering niet betaald wordt – komen voor bij wel 19% van de jongeren tussen 18 en 27 jaar. Rotterdam doet het gemiddeld slecht in Nederland. Hier hebben ongeveer 60.000 huishoudens (kans op) problematische schulden. Wanneer je opgroeit in zo’n huishouden, is de kans groot dat je later ook schulden opbouwt. Deze ‘erfelijkheid’ is één van de grootste oorzaken dat het aantal jongeren met een schuld in Rotterdam ook hoger is dan elders: 15% vs 8% landelijk. Daar moesten we iets mee. Op het moment dat de eerste mogelijkheid tot een betalingsachterstand of schuld zich voordoet, zijn er namelijk weinig oplossingen om jongeren te helpen. Samen met Garage2020 ontwikkelden we $eev: een app die jongeren overzicht geeft in hun financiën, haalbare stappen creëert en directe betalingen mogelijk maakt via een simpele ‘klik’. Ook geeft het bedrijven inzicht in of er sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht bij de jongeren.

Iemand bekijkt de app van Seev, het scherm ‘Betaal zoals jij dat wilt, welke manier kies jij? staat open. De gebruiker heeft hier twee opties, een vast bedrag per maand of nu alvast een deel afbetalen.
De startpagina van de app Seev, waarop te zien is hoe het staat met het sparen voor aankomende rekeningen.

Onduidelijke taal & kleine lettertjes

Onwil of desinteresse bij het betalen van rekeningen, is niet per se de oorzaak. Financiële problemen bij jongeren ontstaan vooral door het kortetermijndenken en het gebrek aan financiële vaardigheden. Daarnaast staat een standaard incassobrief bol van onduidelijke taal, vage deadlines, kleine lettertjes en lastig te begrijpen termen. Het toont een gigantisch gat tussen de belevingswereld van de financiële afdeling van organisaties, en de gemiddelde Nederlander. Laat staan dat deze ‘Belastingtaal’ effect heeft bij jongeren, die vaak nog bezig zijn met het uitzoeken van al die verantwoordelijkheden. Het gevolg is dat rekeningen niet geopend worden, achterstand wordt opgelopen en mensen uiteindelijk in de schuldsanering terecht komen. Hoe kunnen we deze oorzaak-gevolg kwestie voorkomen? En hoe zorgen we dat het besef ontstaat bij jongeren dat geldproblemen snel problematisch worden, zonder ze belerend of dreigend toe te spreken?

De app: Hulpmiddel voor financiële grip

Seev verkent het thema ‘rekeningen betalen’ vanuit de autonomie van de jongere. We bieden een hulpmiddel om hen meer financiële grip te geven en maken schuldeisers bewust van hun mede-verantwoordelijkheid in het opbouwen van schulden. De $eev App is een iOS en Android app waarmee jongeren gespreid facturen kunnen betalen. De app grijpt in op het moment dat jongeren met hun eerste betalingsachterstand te maken krijgen. Jongeren geven tijdens onze gesprekken aan dat zij experimenteerruimte nodig hebben en fouten moeten kunnen maken, om hiermee te leren omgaan: ‘We need to fuck up to grow up’. In plaats van preventief of curatief te werken, wil $eev jongeren ondersteunen in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand. De app biedt jongeren een overzicht van hun openstaande rekeningen en stimuleert ze om deze op te lossen door betaalafspraken te maken die bij hen passen. Hiernaast werkt $eev samen met zorginstellingen als Stichting Enver en biedt het een directe link met hulpverlening op het moment dat het een jongere niet alleen lukt om een financieel probleem op te lossen.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Seev - 1

Zelfstandig initiatief opschalen 

Seev is één van de eigen initiatieven bij Afdeling Buitengewone Zaken die het langste loopt. Wat begon als een initieel onderzoek met Garage2020 Rotterdam, groeide uit tot een zelfstandige organisatie. We ontwikkelden een eerste versie van de app met steun vanCitylab010 en testten de eerste aannames op het Albeda MBO college in Rotterdam. Seev is iteratief ontstaan, en in 2019 dienden we met een stevig consortium van partners een succesvolle aanvraag in bij Project IDOLS*, een financieringsregeling voor samenwerking binnen de creatieve industrie. Met een enthousiaste groep ontwikkelden we een nieuwe versie van onze app en bouwden we een bredere community van partners die het gedachtegoed van sociaal incasseren ondersteunen. In 2020 won Seev een Dutch Design Award en splitsten we Seev af als zelfstandig initiatief. Momenteel wordt er binnen Seev hard gewerkt aan de opschaling van onze propositie om de komende jaren duizenden jongeren te ondersteunen in het terugdringen van oplopende schulden.

Ontdek meer over onze eigen initiatieven

Fasen

Er is al heel wat tijd verstreken sinds onze initiële samenwerking met Garage2020. Ondertussen hebben we flinke stappen genomen. Dit is waar we staan.

 • 2017

  Fase 1

  Initiële onderzoek in opdracht van Garage2020 Rotterdam

 • 2018

  Fase 2

  Samen met Garage2020 schrijven we een Citylab010 aanvraag die gehonoreerd wordt om te bouwen aan versie 1 van onze app.

 • 2020

  Fase 3

  We verzelfstandigen Seev om verder door te groeien en op te schalen. Met een Dutch Design Award op zak gaan we vol goede moed de toekomst in.

 • 2021

  Fase 4

  Met een rebranding en nieuwe naam Seev schalen we op naar 1500 pilot jongeren.

 • 2022

  Fase 5

  Momenteel wordt een grootschalige validatie- en impactonderzoek uitgevoerd voordat we verder landelijk opschalen.

Gisella Yu Stap, Policy Advisor, Albeda Rotterdam

”Dankzij Seev staat een passend financieel beleid voor onze studenten op de agenda.”

Co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven

En nu? Ons doel is dat er geen risicovolle betaalachterstanden onder jongeren in Rotterdam meer zijn – of ontstaan. Daarnaast speelt financiële educatie een belangrijke rol, omdat we erkennen dat niet elke jongere dezelfde financiële kennis meekrijgt van thuis. Hiermee dreigt intergenerationele armoede, die hardnekkig te bestrijden is. De $eev app biedt ondersteuning, flexibele betaalregelingen en budgetcoaching. Vanuit deze beweging is er ook een campagne uitgevoerd, waardoor het maatschappelijk debat over financiële problemen bij jongeren is geactiveerd. In het bijzonder richtten we ons op de verantwoordelijkheid van schuldeisers bij het aan de orde stellen van de (startende) problemen. In latere stadia namen we de rol van visual design (branding en app ontwerp) en product management op ons. Nu schalen we Seev op en zijn we onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Ontdek meer over onze eigen initiatieven
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Seev - 2
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Seev - 3

Resultaten

Seev is een doorlopend initiatief. Dit zijn de resultaten die we tot nu toe hebben behaald:

 • De Seev App is een iOS en Android app en biedt ondersteuning, flexibele betaalregelingen en budgetcoaching.
 • Rekeningen (terug)betalen wordt laagdrempeliger.
 • Preventie en educatie van financiële problematiek onder jongeren.
 • Aansluiting op de belevingswereld van jongeren.
 • 1500 pilot jongeren maken momenteel gebruik van Seev.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases