Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Lobby---1

Eigen Initiatief

Lobby: We verkleinen het gat tussen detentie en de wijde wereld

Voor veel van de 185 Rotterdamse jongeren die vrijkomen vanuit jeugddetentie dreigt dak- of thuisloosheid.

Voor veel van de 185 Rotterdamse jongeren die vrijkomen vanuit jeugddetentie dreigt dak- of thuisloosheid. Een groot deel van deze jongeren komt namelijk niet uit de vicieuze cirkel die vóór detentie al bestond. Huisvesting was al onderdeel van het probleem en droeg bij aan het verergeren van de situatie. Oftewel: de kloof tussen binnen (in detentie) en buiten (de samenleving) is groot. De LOBBY is een initiatief van Exodus, Young in Prison, Stichting Zwerfjongeren Nederland. en ons, Afdeling Buitengewone Zaken, in de eerste fase ondersteund door ZonMW. Het is een traject ter verkenning van de overgang van vastzitten naar vrijkomen. Hoe voorkomen we dat vrijgekomen jongeren op straat belanden?

Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---1
Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---3

De kloof dichten

Jonge mensen die net uit detentie komen ervaren dus een kloof tussen de beschikbare hulpverlening en hun eigen concrete situatie. Ze hebben helemaal geen behoefte om in het zoveelste hulpverleningstraject te belanden, maar willen zich welkom voelen op een plek waar aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Wat is hun rol in de samenleving? En hoe helpen hun talenten daarbij? Samen met jongeren met detentie-ervaring onderzoeken we hoe deze transitie beter kan worden vormgegeven. De verhalen en ideeën van jongeren zijn hierbij leidend en vormen het beginpunt van dit ontwerpend onderzoek.

“Ik was dakloos toen ik naar buiten kwam. Ik moest vrij zijn om een thuisplek te kunnen regelen. Er is dus behoefte aan iemand binnen die al kan helpen met regelen.”

Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---2
Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---6

Welkomsplek De LOBBY

Vanuit de samenwerking met Exodus en Young in Prison kwam de vraag om een plek vorm te geven die ‘binnen’ en ‘buiten’ detentie dichter bij elkaar brengt. Een plek die verwelkomend is en van waaruit jongeren goed kunnen doorstromen. Het huidige aanbod van hulp is groot, maar soms lastig te navigeren. Dat diverse aanbod moest ook een plek krijgen. Daarnaast ontstonden er nog veel meer vragen, zoals: Hoe betrekken we de doelgroep bij het ontwerpproces? En: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij zich beter voorbereid voelen om de samenleving in te gaan?
De plek die werd vormgegeven heet de LOBBY – een welkomsthal voor (ex-)gedetineerde jongeren. Het is een tussenruimte van binnen detentie naar buiten, waarin je mensen kunt ontmoeten. Ook is er een receptie die je, zo nodig, door kan verwijzen naar hulpinstanties en andere organisaties. De LOBBY is een plek om jezelf te ontwikkelen, zodat je leert hoe het anders kan en je vervolgens met zelfovertuiging de wereld instapt.

“Mensen vergeten dat naar buiten gaan net zo zwaar is als naar binnen moeten.”

Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---5
Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---4

Resultaten

Aan de hand van ontwerpend onderzoek hebben we tot nu toe het volgende gerealiseerd

  • Een podcast tussen verschillende ervaringsdeskundigen (jongeren) en organisaties
  • Een Lobby barbershop waar jongeren in detentie worden uitgenodigd langs te komen om hun haren te knippen en te praten over binnen & buiten
  • We haalden inzichten op over de behoeften van jongeren tijdens verschillende ontwerpsessies ‘binnen’ (in JJI de Hartelborgt)
  • Een onderzoekende ontwerpsessie ‘buiten’ (Verandertraject bij het Rotterdamse De Nieuwe Kans)
  • Blijvende brug tussen Stichting Exodus en JJI de Hartelborgt

Samenwerkingsproces met ontwerpend onderzoek

Veel tijd werd tijdens deze samenwerking gestoken in het vinden en betrekken van jongeren met ervaring. Er werd contact gelegd met hulporganisaties en gemeenten, maar wat het lastigst bleek was het in het zicht houden van de betrokken jongeren. Om ze echt te enthousiasmeren. We organiseerden ontwerpsessies en zetten de ideeën gelijk om in prototypes. Zo namen we een podcast op bij de Rotterdamse Douwers, een organisatie die jongeren een mentor geeft. Dat deden we samen met jongeren vanuit verschillende hoeken, scholen en organisaties, zodat er weer nieuwe kruisverbanden en samenwerkingen ontstonden. Bij de coaches van Exodus bijvoorbeeld, die les gingen geven aan de vrijwillige mentoren van de Rotterdamse Douwers.

Door steeds samen te werken en nieuwe ideeën te testen, namen we de verschillende organisaties en de jongeren mee in het proces en vonden we weer nieuwe mogelijkheden. We organiseerden ontwerpsessies in een barbershop, in Jeugdinrichting de Hartelborgt, en bij verandertraject voor jongvolwassen mannen De Nieuwe Kans. De barber is geen onderdeel van de gemeente of detentie, werkt binnen en buiten, en fungeert zo makkelijker als neutraal vertrouwenspersoon. Dit verkennend onderzoek biedt concrete plannen voor pilots van De LOBBY. Op dit moment werken we toe naar het punt dat deze verschillende pilots kunnen worden uitgebouwd.

Lobby---Afdeling-Buitengewone-Zaken---8

Status

Naar deze concrete doelen werken we in 2023 toe voor De LOBBY

  • Een fysieke LOBBY plek in de jeugdgevangenis waar we binnen de muren van jeugddetentie al een vertrouwenspersoon kunnen neerzetten.
  • Camiel, de jongerencoach van Exodus, knipt de jongens binnen de muren. Hij kan letterlijk de brug slaan van binnen naar buiten, we experimenteren met strippenkaarten voor de jongeren.
  • Een LOBBY pakket zodat jongeren goed voorbereid weer naar buiten gaan.
  • Met een heel consortium van partners werken we aan lokale subsidieaanvragen voor Citylab010 en andere landelijke opschalingsmogelijkheden.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases