Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Lobby---1

Hoe kunnen we de samenleving beter ontwerpen?

Die vraag houdt ons elke dag bezig. Of het nu gaat om de verkiezingen toegankelijker maken of de Algemene nabestaandenwet menselijker. Bij Afdeling Buitengewone Zaken zijn we allemaal ontwerpende onderzoekers. Ieder met een eigen expertise. We geloven dat ontwerpen de sleutel is voor verandering. Als ontwerper ben je geoefend om vraagstukken anders te bekijken. Dat is nodig, want hoe we nu omgaan met maatschappelijke uitdagingen komen we er niet uit. Ons startpunt is altijd de mens. De mens om wie het gaat.

Het menselijke perspectief

Wat zijn de behoeftes en wensen van mensen? We laten ons leiden door oprechte nieuwsgierigheid in de mens.

Mens en systeem
Het kan zijn dat mens en systeem botsen. Diensten of regelingen zijn nu te vaak vanuit beleid ontworpen. Organisaties denken vanuit zichzelf in plaats vanuit de mens voor wie het bedoeld is. Wij draaien het om: Wat is de leefwereld van de mens? En hoe kan het systeem daarop aansluiten? We bezoeken de bakker én de burgemeester. De leraar en de ambtenaar. De weduwe en beleidsmaker. We kijken waar die twee elkaar weer kunnen vinden. Wij nemen organisaties aan de hand in deze aanpak, zodat ze het daarna zelf kunnen.

Botsende belangen
Soms botsten mensen onderling, neem vleeseters en vegans. We brengen alle perspectieven in kaart en zoeken naar een common ground. Waar kan iedereen zich mee verbinden? Dat is een startpunt van waaruit we verder kunnen met elkaar.

Al ontwerpend de wereld door

We geloven in ontwerpend onderzoek. Snel experimenteren en daarvan leren. Dus hup, mensen spreken, ontdekken wat er leeft en dit vertalen naar een verbeterd idee. Die testen we en daar ontwerpen we op door. Onderzoek en ontwerpen wisselen elkaar af. Snel en ritmisch zodat het een logisch proces wordt. We testen altijd in de echte wereld. De uiteindelijke uitkomst kan van alles zijn: een dienst verbeteren, draagvlak vergroten of advies over beleid uitbrengen. We verweven ontwerpend onderzoek met gedegen strategie, empathie maps en co-creatie.

Samen leren. Zelf verdergaan

Wat we ook doen, we trekken altijd op met betrokkenen. We spreken met mensen om wie het gaat én betrekken de organisaties en belanghebbenden daaromheen. We maken organisaties nieuwsgierig voor verbetering, creëren draagvlak en geven handvatten voor vervolg. Zodat ook als wij er niet meer zijn, die vraagstukken in beweging blijven.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---202111---Green-protein-alliance---4
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Mensenwerk---LR---1

We bundelen onze energie, expertises en perspectieven.

Ontdek onze beste eigenschappen

Actiegericht

Niet overbodig lang vergaderen, maar actie. Daar houden we van. We zijn comfortabel met te weinig informatie. We gaan al aan de slag met wat er ligt om zo energie te krijgen, kennis op te doen en draagvlak te creëren.

Mensgericht

We starten altijd bij de mens. Systemen, regels en instituties zijn er voor mensen, dus moet je kijken naar hun behoeftes en wensen. Wat leeft er bij hun?

Initiatiefrijk

We werken niet alleen in opdracht. Ook op eigen initiatief. Als we zien dat iets beter kan, dan voelen we ons verantwoordelijk daar iets aan te doen. 

Pionierend 

We kijken vooruit en betreden onbekend land. Taaie vraagstukken vragen nieuwe wegen. We experimenteren, leren en lopen voorop. 

Gebundeld

Alleen een bundel van verschillende expertises kan een complex vraagstuk aan. Dus hebben we in ons team verschillende krachten, werken we samen met partners en expert én staan we altijd open voor nieuwe ogen.

Ontdek wat we doen

Wil je ons beter leren kennen? Neem dan nu contact op met Gordon