Skip to main site content

Expert in social design

De maatschappelijke vraagstukken waar we aan werken zitten vaak complex in elkaar en laten zich niet eenvoudig aanpakken. Wat voor de ene groep een fantastisch scenario is, kan voor de andere groep als een nachtmerrie aanhoren. Om effectief aan die vraagstukken te werken heb je verschillende aanpakken en methoden nodig.

Afdeling Buitengewone Zaken is expert in social design en pakt het volledige proces aan; van het definiëren van het vraagstuk tot het borgen van de impact in de samenleving. Altijd op maat, want geen enkele vraag is hetzelfde. We vertrouwen daarbij altijd op onze iteratieve aanpak waarbij onze ontwerpende en onderzoekende vaardigheden terugkomen.

We werken altijd mens centraal, exploratief en in co-creatie

Verdiep je in onze expertises

Ontdek welk type vraagstukken we aanpakken

Meer weten over hoe we werken? Neem dan nu contact op met Jop