Skip to main site content

Wat is een persona?

Een persona is een fictief karakter dat een bepaalde groep mensen representeert. Het is een verbeelding van hun angsten, gewoonten, behoeftes en dromen. Wat willen ze bereiken en hoe ziet hun leefwereld eruit? Dit brengt je doelgroep tot leven. Het brengt de doelgroep dichtbij en werkt goed om organisaties mens-centraler te maken.

Persona’s en customer journey mapping

Om de gevoelens, gedachtes en emoties van een persona nog verder uit te diepen, kun je deze plotten in een customer journey map. Bij Customer Journey Mapping geef je de belangrijkste interactiemomenten (lees: touchpoints) tussen de dienst/product en doelgroep weer. Een persona helpt om bij elk touchpoint specifiek de gevoelens en motivaties weer te geven, zodat je weet wat goed gaat en waar je verbeteringen kunt maken.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases