Skip to main site content

Wat is design thinking?

Er zijn legio maatschappelijke vraagstukken waar verbetering te halen valt. Vaak zijn dit wicked problems waar niet één oplossing voor bestaat. Om zulke vraagstukken aan te pakken, heb je dus ook een andere mindset nodig dan wanneer je meer lineair, van vraag naar oplossing, te werk gaat. Dit soort wicked problems vragen om een mens centrale, creatieve en praktische benadering om de beste ideeën en aanpakken te achterhalen. Design thinking is een veel gebruikte mindset waarbij niet wordt uitgegaan van een oplossing maar van de behoeften van de doelgroep.

Hoe werkt design thinking?

Design thinking kent een structuur, maar is geen gegarandeerd succesvol vast proces dat volgens een boekje te volgen is. Je kan design thinking het beste zien als een mindset en niet als een strak stappenplan of methode. Het is meer een manier van denken en doen – een nieuw soort handelen bij ontwerpprocessen.

Bij design thinking definieert men het probleem en implementeert de nieuwe aanpakken, met de wensen en behoeften van de eindgebruiker in het hart van het proces. Dit proces concentreert zich op vijf afwisselende stappen:

  • Empathiseren – Je raakt bekend met de behoeften van je doelgroep
  • Definiëren – Je definieert zo goed mogelijk de ontwerpvraag
  • Ideate – Ideeën om de ontwerpvraag worden ontwikkelt
  • Prototype – Slimme en eenvoudige prototypes worden gemaakt om voor te leggen aan de doelgroep
  • Test – Slimme experimenten worden opgezet om te achterhalen of ideeën aanslaan

In een succesvol proces waarbij je de design thinking mindset toepast vinden de stappen niet één keer plaats maar doorloop je de stappen misschien wel elke dag of week van je proces. Eenmaal verder gevorderd met design thinking dan ga je meer kris-kras door de verschillende stappen heen en voer je ze onbewuster uit – eigenlijk als een volleerd ontwerper. De design thinking mindset is essentieel voor het uitvoeren van ontwerpend onderzoek. Een kort-cyclische en iteratieve aanpak die veel gebruikt wordt om complexe vraagstukken aan te vallen.

De drie belangrijkste kenmerken van design thinking

  • Mens-centraal. De mens om wie het draait staat altijd centraal. Wat zijn hun wensen, verlangens en angsten? 
  • Prototyping. Inzichten en aannames die je opdoet, vertaal je snel in eerste prototypes. 
  • Ritmisch en cyclisch. Onderzoeken en ontwerpen wisselen elkaar snel af. Inzichten die je bij mensen (je doelgroep) ophaalt vertaal je snel naar een prototype en die test je weer uit.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases