Skip to main site content

Wat is co-creatie?

Co-creatie is een wijze van samenwerken, waarbij alle deelnemers gelijkwaardig invloed hebben op zowel de inhoud, de resultaten en het proces. ‘Co’ staat voor de samenwerking tussen de deelnemers, vaak een combinatie van de doelgroep en creatieve professionals. ‘Creatie’ is het actief onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van verbeteringen voor het vraagstuk. 

Co-creatie is méér dan een hulpmiddel, sessie of aanpak, het is een continu veranderend proces – een goede manier om in te spelen op de veranderende vraag van je doelgroep. Bij co-creatie ga je ervan uit dat je doelgroep de expert is, zij weten immers het beste wat ze willen terugzien in een ontwerp.

Misverstanden over co-creatie

Er bestaan nogal wat misverstanden over wat échte co-creatie is. Enkel een vragenlijst sturen om meningen te krijgen over een onderwerp is te kort door de bocht om te spreken over co-creatie. Bij co-creatie hebben alle aangesloten partijen niet alleen inspraak en invloed op de inhoud maar juist ook op het verloop van het proces. Daarmee zet je met co-creatie een gelijkwaardige samenwerking op waarbij niet één partij de koers bepaalt.

Co-creatie effectief inzetten

Co-creatie wordt voornamelijk ingezet bij maatschappelijke vraagstukken. Social designers worden vaak gevraagd om bijvoorbeeld situaties rondom eenzaamheid of schulden aan te pakken, maar zijn zelf geen ervaringsdeskundige op dit gebied. Door de doelgroep via co-creatie te betrekken in het proces worden meer perspectieven, vaardigheden en ervaringen betrokken om het vraagstuk sneller en effectiever aan te pakken.

Een aantal voorwaarden om co-creatie goed in te zetten zin:

  • Gelijkwaardigheid van de deelnemers zodat alle perspectieven evenredig gehoord worden.
  • Balans in expertise, vaardigheden en belang.
  • Vertrouwen in de samenstelling van de groep.

Draagvlak en eigenaarschap door co-creatie

Wanneer je belanghebbenden betrekt in deze methode, creëer je betrokkenheid onder hen. Als participant in bijvoorbeeld een maatschappelijk initiatief, voel je dat je echt invloed kunt hebben op je leefomgeving: je draagt bij aan de verbeteringen. Hierdoor weet je zeker dat het resultaat voor je doelgroep herkenbaar, relevant en aantrekkelijk is. Er wordt draagvlak gecreëerd. Daarnaast ontdek je eerder ‘fouten’ doordat je tijden het ontwikkelen een prototype maakt van de dienst of het product, en die gaat testen.

Je kan co-creatie bijvoorbeeld inzetten bij:

  • het aanleggen van een nieuwe weg door een woonwijk;
  • het bouwen van een nieuw speelterrein in de buurt;
  • het ontwikkelen van een verrassende expositie voor de doelgroep.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases