Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---1

Albeda College Rotterdam

Flexibel onderwijsaanbod: We lanceren een innovatiecultuur in het beroepsonderwijs

Het Albeda College telt 21.000 studenten en dat maakt dit tot één van de grootste ROC’s van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën is een centraal thema binnen opleidingen van Albeda. Maar hoe laat je het onderwijsaanbod continu aansluiten op de veranderende maatschappij en de arbeidsmarkt? Het Stimuleringsfonds kwam met de oproep om hier een antwoord op te vinden. Twee jaar lang werkten we samen met Joost Dingemans om de innovatieve mindset van docenten verder te activeren door ze op een ontwerpende manier te laten nadenken over eigen uitdagingen in het onderwijs.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---9
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---3

Interdisciplinaire leeromgeving

Beroepen zoals timmerlieden, automonteurs en bakkers worden steeds meer interdisciplinair. Dat betekent dat de kennis van een verpleger verder zal moeten reiken dan enkel diens eigen vakgebied. Dat vraagt direct ook om nieuwe en andere vaardigheden van docenten. Om hier overzicht in te krijgen verzamelden we meningen, toekomstvisies en idealen van docenten op het Albeda College. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan een adaptieve plek waar vaardigheden, kennis en talenten kunnen worden verzameld en gedeeld. De informatievoorziening verandert sneller dan ooit tevoren. Aan docenten de taak om zich hier op aan te passen. Om laagdrempelig met de studenten in gesprek te komen bouwden we een Tosti Loket waarin studenten spelenderwijs betrokken werden bij ons onderzoek.

Innovatieve mindset aanwakkeren

Met alleen een adaptieve plek binnen het college ben je er nog niet: Vooral de mindsets moeten worden aangepakt. Een mindset die:

– Om kan gaan met verandering

– Leert door te doen

– Die snel keuzes durft te maken.

Deze mindset kan alleen worden overgebracht aan studenten als de docenten er zelf óók gebruik van maken in de dagdagelijkse praktijk.

“Draagvlak creëren, structuur aanbrengen en mogelijke toekomstperspectieven verkennen en uitzoeken hoe deze in een innovatiecultuur passen.”

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---4
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---5
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---1
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---7

Design Thinking

Om een juiste mindset te krijgen moesten de docenten zelf aan de slag met het definiëren van de problemen en het implementeren van oplossingen. Om dit gericht te doen ontwikkelden we de Albeda Design Sprint. Tijdens het traject van drie keer acht weken, werkten de betrokken docenten elke week twee uur aan de sprint. De docenten konden via een inventief procesbord eenvoudig collega’s meenemen in het proces, waardevolle kennis overbrengen en nieuwe onderwerpen aankaarten. Tijdens dit proces coachten we de docenten intensief en deelden we onderling kennis, inzichten en praktische tips.

Leren door te doen

In het schooljaar 2018-2019 hebben drie verschillende teams met de Albeda Design Sprints gewerkt. Zo ontdekten de docenten van een team dat studenten eerder in het leerjaar op ‘echte mensen’ willen oefenen. Na geslaagde experimenten waarbij studenten in de praktijk oefenden, worden zulke lessen de komende jaren standaard ingepland.

Marc Christiaanse – Projectleider – Albeda college

“Tijdens een onderzoek onder docenten en studenten kwam A/BZ er al snel achter dat het belangrijk was eerst te focussen op het ontwikkelen van een innovatieve mindset onder docenten. Dat hadden we zelf nog niet gezien.”

Innovatielab op een vaste plekVanuit de innovatiecultuur die hier ontstaat, zullen we de invulling van het innovatielab kunnen vormgeven waar we tot oktober 2018 aan werkten. Vanaf november 2018 tot september 2019 hebben we samen met docenten en studenten getest en doorontwikkeld. Het komende schooljaar gaan we verder in samenwerking met Albeda om continuïteit te krijgen in de verschillende innovatiesprints. En werken verder toe naar een innovatielab.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Albeda---Leeromgeving---8

Resultaten

Aan de hand van ontwerpend onderzoek hebben we het volgende gerealiseerd

  • Het albeda college en haar medewerkers zijn in een experiment-modus gekomen en weten meer stapsgewijs te werken.
  • Het werkveld voelt zich meer betrokken bij het vormgeven van opleidingen. Dit geeft studenten ook meer motivatie om naar school te gaan.

Verder praten? Contacteer ons nu.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases