Skip to main site content

Van verdeeldheid naar verbinding

Dilemma’s in beweging brengen

Verschillende waarden en opvattingen

In onze samenleving spelen steeds meer thema’s waar onderlinge verdeeldheid over is. Van de aanpak van massatoerisme in Amsterdam tot het bestaansrecht van Zwarte Piet en van vaccinatieplicht tot de inbedding van Artificial Intelligence. Bij het herijken van zulke maatschappelijke systemen kunnen verschillende waarden en opvattingen tot wrijving leiden. Vaak is er in de basis al een verschil in opvatting over welke waarden centraal moeten staan in de aanpak van deze onderwerpen. Dat maakt dat het maatschappelijk debat snel polariseert en muurvast zit.

Het onderwerp tot leven wekken

Als ontwerpers willen we toch vooruit. We ontwerpen manieren om ieder perspectief in hun waarde te laten, en samen in beweging te komen. Dat kan er op verschillende manieren uitzien. Door een onderwerp tastbaar en concreet te maken, zorgen we ervoor dat iedereen over dezelfde kern praat. Zo komt het onderwerp tot leven en ontstaan er geen warrige zijpaden. Samen met de verschillende gesprekspartners is het nu makkelijker om een alternatieve vorm te bedenken voor het vraagstuk.

“We voegen een nieuw perspectief toe aan bestaande verhalen, zodat bestaande meningen elkaar niet tegenhouden, maar een andere beweging mogelijk maken.”

Nieuwe beweging

Door een bepaalde visuele toekomst te verbeelden, nemen we mensen mee in wat kán. Eventuele belemmeringen worden even in de ijskast gezet. We voegen een nieuw perspectief toe aan bestaande verhalen, zodat bestaande meningen elkaar niet tegenhouden, maar een andere beweging mogelijk maken. Deze gezamenlijke basis is vervolgens het beginpunt van waaruit we samen stappen gaan zetten. Het nieuwe uitgangspunt is nieuwsgierigheid. Zo bewegen we van verdeeldheid naar verbinding – en maatschappelijke transitie.  

Dilemma's-in-beweging---Afdeling-Buitengewone-Zaken---1
Voorbeeld

Toerisme in Amsterdam

Toerisme in Nederland is jarenlang een gegeven geweest. De lusten en lasten waren, zo leek het, in balans. Door goedkopere vluchten, het toenemende bevolkingsaantal, globalisering en een aantal hardwerkende citymarketeers is er een grote toename in het aantal toeristen dat ons land bezoekt. Hiermee komen de infrastructuur en de leefbaarheid flink onder druk te staan. Tegelijkertijd zien we dat ondernemers, luchtvaartmaatschappijen en een select aantal steden de toeristen met open armen verwelkomen. Een dilemma: verschillende partijen hebben uiteenlopende belangen, er is geen beproefde methode om alle partijen tevreden te stellen en er is geen consensus over waar we als land (of stad) naartoe willen bewegen. 

We trokken door de straten van Amsterdam om in een gesprek met allerlei betrokkenen op zoek te gaan naar praktische invullingen die voor iedereen werken.

Bekijk de case
Iemand staat in een hokje, op een doos met de tekst “Ik vind…”. Alleen de onderkant van de benen zijn in beeld. Voor de doos staat een lief hondje die recht de camera inkijkt.
Voorbeeld

De gouden koets

Zonder twijfel is de Gouden Koets in 2021 één van de meest spraakmakende historische objecten van Nederland. De discussie ging vaak over de plaat ‘Hulde der Koloniën’ – volgens critici een verheerlijking van het koloniale systeem waarin Nederland hardhandig de scepter zwaaide. Anderen bestempelen de koets als cultureel erfgoed en behouden het graag. Discussie is goed, maar het debat polariseert snel. Daardoor horen tegenstanders elkaar steeds minder en wordt er moeilijk een pragmatische volgende stap gezet. 

We ontwikkelden een onderzoeksinstallatie voor het Amsterdam Museum waarmee we alle 12 provinciën bezochten voor een respectvol en genuanceerd gesprek. Om tot een daartoe te komen zorgt de installatie ervoor dat je een medium kan kiezen dat bij je aansluit (gesprek, video, audio of analoog) en braken we het dialoog op in kennisdeling, associaties, meningen en advies.

Bekijk de case

Heb jij ook een dilemma dat beweging nodig heeft? Neem dan nu contact op.