Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---1

Gemeente Vlissingen

Omgevingsvisie Vlissingen: Samen met de samenleving ontwikkelden we strategieën voor een plezierige binnenstad.

De uitdagingen van Vlissingen

Vlissingen heeft een omvangrijk DNA. De aantrekkelijke ligging aan de Zeeuwse kust, de kleurrijke bebouwing en het maritieme karakter zijn elementen waar de stad trots op is. Tegelijkertijd heeft Vlissingen een treinstation dat ver buiten het centrum ligt waardoor de bereikbaarheid met het OV laag is, heerst er leegstand in de binnenstad vanwege de concurrentie van online retailers en verandert het horeca-landschap omdat doelgroepen en behoeften veranderen.

 

De binnenstad van Vlissingen is een economisch succesvolle verblijfplaats. Tegelijkertijd is het een uitdaging om ook in de toekomst in gelijke mate, en binnen dezelfde ruimte, te kunnen wonen, werken, studeren, recreëren, eten en drinken, verzorgen en ontmoeten. Er moet namelijk gebouwd worden – Vlissingen zal de komende jaren flink in inwoners toenemen – en de binnenstad wordt meer een ‘place to be’ dan een ‘place to buy’.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---1

Omgevingsvisie Vlissingen

Een visie op de binnenstad van Vlissingen die breed gedragen wordt door de verschillende bezoekers, bewoners en ondernemers ontbreekt. Wel belangrijk om te hebben, elke Nederlandse gemeente moet namelijk een omgevingsvisie ontwikkelen gericht op 2040, volgens de vastgestelde omgevingswet. 

 

Een omgevingsvisie die invloed heeft op de samenleving, moet vanzelfsprekend ook met alle belanghebbenden ontwikkelt worden. Voor de Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee stelden we een proces op waarbij we met jong en oud, ondernemer en werkzoekende, en bezoeker en oude bewoner achterhaalden waar hun behoeftes en belangen liggen én hoe die elkaar kunnen kruisbestuiven of juist uitdagen in de ruimte die de binnenstad biedt.

Co-creëren met inwoners, ondernemers en belanghebbenden

Aan de hand van een hands-on proces achterhaalden we stap voor stap hoe de ruimtelijke invulling van de Vlissingse binnenstad er in de toekomst uit komt te zien. Met behulp van meerdere focusgroups haalden we dromen, dilemma’s en opgaven op. Zo bespraken we onder andere op welk type toerisme er gefocust kan worden en welke ruimtelijke voorzieningen daarvoor nodig zijn, maar ook op welke manier het historische maritieme DNA in de ruimte terug zou kunnen komen. 

Uitdaging in het co-creëren is een gelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden en het vinden van gezamenlijk draagvlak voor strategieën. Door iteratief te werken zorgden we ervoor dat iedereen continu up-to-date bleef en ontwikkelden we strategieën die integraal getoetst werden

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---2
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---5
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---6
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---8

Vergezichten op Vlissingen in 2040

Samen met alle betrokken ontwikkelden we een samenhangend advies over de integrale ontwikkeling van de (binnen)stad van Vlissingen. Zo vonden de betrokken gezamenlijk dat in 2040 de binnenstad onder andere meer evenementen moet kunnen faciliteren en aanjagen. Maar ook dat mooie gebouwen letterlijk moeten worden uitgelicht, dat er moet worden gekanood in het water in de binnenstad en dat er beter gebruik moet worden gemaakt van de binnenruimtes die vaak onbenut blijven bij leegstand. Een goed voorbeeld is de oude bibliotheek, wat nu een cultureel centrum is geworden.

 

Het advies presenteerden we aan het college van B&W in de vorm van inzichtelijke infographics en routekaarten. Zo zorgen we ervoor dat het gegeven advies gefaseerd uitgerold kan worden en het laagdrempelig gecommuniceerd kan worden – zowel binnen de gemeente als naar de Vlissingse samenleving.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---9
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Vlissingen---10

Resultaten

Aan de hand van ontwerpend onderzoek hebben we het volgende gerealiseerd

  • We ontwikkelden samen met bewoners, bezoekers en ondernemers verschillende vergezichten hoe Vlissingen er in 2040 idealiter uit komt te zien.
  • Het proces om tot de vergezichten te komen zorgde voor betrokkenheid bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie.
  • Alle vergezichten op Vlissingen in 2040 brachten we samen in één grote visual. Handig om te delen en snel inzichtelijk.