Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Mee-met-ME---LR---33

Politie

We experimenteerden hoe we meer wederzijds begrip krijgen voor de Politie

Als waakhond voor orde en veiligheid staat de politie middenin de maatschappij. Iedereen kent de politie. Tegelijkertijd is de politie voor velen ver weg. In het dagelijks leven komen politie en doorsnee burger weinig in contact. Dit kan leiden tot versimpelde beeldvorming en stereotypering van elkaar. Daar komt bij dat de politie zwakke plekken kent. Denk aan racisme, machtsmisbruik en (ongeoorloofde) geweldpleging. Juist een macht die er voor iedere Nederlander moet zijn, worstelt daarmee. Dit alles draagt eraan bij dat politie en burger steeds minder begrip voor elkaar hebben. Terwijl juist elkaar begrijpen nodig is om samen te werken aan een veiligere samenleving.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---CSI---LR---8
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---CSI---LR---12
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---CSI---LR---23

De politie experience

De politie werkt op verschillende manieren aan het verkleinen van de kloof ten opzichte van burgers. Eén van de manieren zou een politie experience kunnen zijn. Een plek waar burgers in de schoenen kunnen staan van de politie en vanuit een ander perspectief dan ze gewend zijn vraagstukken behandelen. Een ambitieus plan, waarvan het onduidelijk is op welke manier het zijn doel behaald. In plaats van de politie experience vanaf de ontwerptafel te ontwikkelen onderzochten wij waar het aan moet voldoen en of aannames kloppen. Zo vroegen we ons onder andere af: Welke type mensen komen erop af? Welke soort ervaringen spreken aan? En vooral: Ontstaat er door een experience meer begrip tussen burger en politie? En zo ja, welke (psychologische) mechanismen dragen hieraan bij? Moet de experience een plek zijn waar de burger de politie bezoekt of waar politie én burger elkaar ontmoeten? 

Binnen het traject hadden we verschillende rollen:

 • We ontwierpen de experimenten. Zo keken we welke informatie gewenst was en hoe het experiment ingericht moest worden.
 • Als onderzoekers analyseerden we de inzichten en gaven ze betekenis in de vorm van richtlijnen voor een toekomstige Politie Experience.
 • We assisteerden in de productie van de experimenten.
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Mee-met-ME---LR---3
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Mee-met-ME---LR---23

Kom en beleef de politie

Om inzicht te krijgen in de richtlijnen voor een politie experience testten we in totaal 10 mogelijke ‘mini-experiences’. Er was van alles te beleven. Van misdaden opsporen tot jezelf onderdompelen in morele dilemma’s en van een drugslab ontmantelen tot samen werken aan de ‘moeilijke kanten’ van de politie. We zette de experimenten op en gaven ze richting zodat het relevante inzichten op zou leveren. 

De experimenten draaiden kort na elkaar op verschillende plekken door het land. Zo zorgden we voor spreiding en perspectieven op verschillende niveaus. Steeds leerden we van de ene experiment en pasten we inzichten toe in het volgende experiment. Echt ontwerpend onderzoek dus. Het was actief leren en reflecteren.

Om een veelzijdigheid aan inzichten op te halen, had elke experiment zijn eigen insteek. We noemen er een paar: 

 • Politiewerk in levende lijve ervaren
 • Geprikkeld worden om van perspectief te wisselen
 • De politie het hemd van het lijf vragen
 • Politie en burger laten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel
 • Burger en politie laten luisteren naar elkaars verhalen
 • Politie en burger constructief in gesprek laten gaan over de ‘moeilijke’ kanten van de politie
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Mensenwerk---LR---1
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Mensenwerk---LR---5

Een plek voor licht en donker

We schonken in de experimenten speciaal aandacht aan de lichte én donkere kanten van de politie. Om nader tot elkaar te komen, zijn alle kanten belangrijk. De lichte kant gaat over de veelzijdigheid van politiewerk, de positieve impact op de maatschappij en heldendaden van agenten. De donkere kant gaat over de kwetsbaarheid. Op twee manieren. Enerzijds experimenteerden we met kwetsbaarheid door de heftigheid en stress van het werk te laten zien. Anderzijds experimenteerden we met kwetsbaar durven zijn door de zwakke plekken van de politie een podium te geven.

Gelijk testen in de echte wereld

Door de Politie Experience meteen in de echte wereld te testen, ontdekten we snel waar potentie in zat en wat we moesten laten varen. De mogelijke Politie Experience kreeg hierdoor snel richting. 

Elk experiment had een eigen insteek en fungeerde daarmee op een unieke manier als ‘conversation starter’. Met als resultaat: geen herhaling van inzichten maar een rijkheid aan inzichten.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---202203---Politie-experience---Kunstkamer---HR---8
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Politie-Experience---Drugslab---LR---3

Resultaten

 • Een rapport dat leidend is voor het vervolg van de Politie Experience en duidelijke richtlijnen bevat waar het aan moet voldoen.
 • We hebben de experimenten opgezet, verder ontworpen en strategisch ingericht. Ook gaven we ze een gezicht voor de buitenwereld.
 • We werkten in alle experimenten nauw samen met de politie waardoor onze manier van werken (leren en testen) ook bij hen op de kaart is komen te staan.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases