Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken-Nicky-Vierkant
Social Designer

Nicky Liebregts

Zelfverzekerd komt Nicky tot de kern van een vraag. Ze leent haar hoofd uit om dat wat vast zit open te breken en de brokstukken één voor één om te draaien. Kritisch denken is een eitje. Zonder filter maakt ze van een vaag idee een helder vraagstuk. Waar kom je niet uit? En waarom denk je dat het juist daar misgaat? Nicky brengt duidelijkheid aan met het gebruik van analogieën, beeldspraak, en scherp verwachtingsmanagement. Door kaders aan te brengen komt de essentie bovendrijven. Dat is het doel, en daar gaan we heen bewegen.

Mail Nicky

“Ik ben kritisch, analytisch en verbeeldend en zoek altijd naar de essentie. Daarmee kunnen we vastgeroeste maatschappelijke vraagstukken vanuit de kern anders gaan vormgeven.”

Nicky is een strateeg en staat bij Afdeling Buitengewone Zaken graag in dienst van het project. Kansenongelijkheid maakt haar boos. Hard werken is geen graadmeter meer voor een leven vol mogelijkheden. Je moet de juiste keuzes kunnen maken. Gelukkig brengt zij organisaties daarin op gang. Samen tot de kern komen, dat is het allerleukst. Bijstellen, anders denken, inchecken op de verwachtingen, beeldspraak verzinnen, ideeën begrenzen – en opnieuw. Hoe staat iedereen hier tegenover? Samen met Nicky kom je er wel uit.

Nicky maakt aantekeningen tijdens een gesprek voor NK Spaaklopen, de conversation piece staat op de achtergrond.
cky zit naast Noëlle, ze tekenen mee tijdens de eindpresentaties van de Summer School voor het project ‘Schooladvies’.

Cases van Nicky

Bekijk alle cases