Participatie

Wat is participatie?

We kunnen er niet omheen: participatie. Participatie houdt in dat verschillende stakeholders, bijvoorbeeld burgers actief meedoen in de besluitvorming. Stakeholders kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van bijvoorbeeld een stad, buurt of straat. Door burgerparticipatie veranderen burgers de verhoudingen tussen overheid en burgers. Burgers bedenken een oplossing voor bijvoorbeeld het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Er bestaat zelfs een Participatiewet: deze heeft het doel om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen.

Niet alleen overheden, gemeentes, woningcorporaties, ontwikkelaars, ook commerciële organisaties nemen de meningen en belangen mee van hun doelgroepen in de besluitvorming. En dat is ook niet zo gek. Dankzij het internet kan onze maatschappij makkelijk inspraak hebben op de meest uiteenlopende thema's. Toch zijn er nog veel organisaties die participatie niet ontarmen, doordat die het bijvoorbeeld niet gewend zijn om in gesprek te gaan met hun doelgroep. Of niet weten hoe je überhaupt een waardevol gesprek voert. Hoe neem je alle verschillende perspectieven mee in de te nemen besluiten?

Je kan pas spreken van participatie zodra er een structurele wisselwerking is tussen de doelgroep en organisatie waarbij de uitkomst van de organisatie geheel gedragen wordt door de doelgroep. En ze zichzelf daarin herkennen. Meestal wordt participatie uitgevoerd op complexe vraagstukken met uiteenlopende belanghebben die allen een verschillend perspectief hebben. Door middel van participatie in het ontwerpproces zorg je ervoor dat alle stakeholders worden gehoord en daardoor gewaardeerd voelen.


Participatie door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor de gemeente Haarlem

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

A/BZ is het bureau dat ervoor zorgt dat organisaties aansluiting vinden bij hun klant- en doelgroep(en). We ondersteunen bijvoorbeeld in de participatiestrategie, bekijken welke vorm van participatie aansluit en gaan gezamenlijk in gesprek de stakeholders. Wij zijn het bureau dat zorgt voor helderheid binnen de opgehaalde en uiteenlopende informatie en dat daar een duidelijk vervolg aan wordt gegeven. We hebben veel ervaring in participatietrajecten, van de overgang van aardgas tot elektra, tot aan het ophalen van informatie van de omgevingsvisie.