Co-creatie

Wat is co-creatie?

Vast 'iets met samenwerken', horen we je denken. Het is inderdaad een vorm van samenwerking, maar het ligt wat genuanceerder. 'Co' staat voor de samenwerking tussen de ontwerper en de doelgroep, die de dienst of het product gaan gebruiken of ermee te maken krijgen. 'Creatie' is het onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van de oplossing voor je doelgroep. De methode is méér dan een hulpmiddel, het is een continu veranderend proces. Het is een goede manier om in te spelen op de veranderende vraag van je doelgroep. Bij co-creatie ga je ervan uit dat je doelgroep de expert is, zij weten immers het beste wat ze willen terugzien in een ontwerp. Veel organisaties zijn geneigd om oplossingen te zoeken op eigen houtje en haar deuren gesloten te houden voor meningen van buitenaf. Vraag je bijvoorbeeld regelmatig je doelgroep om ideeën? Dan zit je al in de goede richting naar co-creatie.

Oplossingen creëren

Co-creatie zet je in om kleine veranderingen te realiseren of complexe vraagstukken op te lossen. Voor het creëren van iets volledig nieuws tot de verbetering van een bestaande oplossing. Voor het vinden van nieuwe oplossingen zit iedereen wel eens vastgeroest in bepaalde denkpatronen. Jouw doelgroep biedt een andere en frisse kijk op jouw organisatie en product of dienst.

Je kan co-creatie bijvoorbeeld inzetten bij:

  • het aanleggen van een nieuwe weg door een woonwijk;
  • het bouwen van een nieuw speelterrein in de buurt;
  • het ontwikkelen van een verrassende expositie voor de doelgroep.

Wanneer je stakeholders betrekt in deze methode, creëer je betrokkenheid onder hen. Als participant in bijvoorbeeld een maatschappelijk initiatief, voel je dat je echt invloed kunt hebben op je leefomgeving: je draagt bij aan de oplossing. Hierdoor weet je zeker dat het resultaat voor je doelgroep herkenbaar, relevant en aantrekkelijk is. Er wordt draagvlak gecreëerd. Daarnaast ontdek je eerder ‘fouten’ doordat je tijden het ontwikkelen een prototype maakt van de dienst of het product, en die gaat testen. Hiermee heb je gelijk een Proof of Concept.Co-creatie door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor SmartwayZ.NL

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Er zijn verschillende vormen van co-creatie. Je kan co-creatie heel eenvoudig toepassen, bijvoorbeeld al door je doelgroep te vragen om een vragenlijst in te vullen of een dienst te beoordelen. Daarnaast kan je ze ook écht deelgenoot laten worden van je ontwerpteam, waarbij je samen intensief optrekt op zoek naar nieuwe oplossingen. Het is aan de opdrachtgever en het vraagstuk welk intensiteit je kiest. Of pak het geheel anders aan door onze methode Hidden Design toe te passen.

Afdeling Buitengewone Zaken helpt je bij het hele co-creatieproces. Het is geen methode die in een bepaalde fase van een ontwikkelingsproces wordt ingezet, maar een structurele manier van denken en werken. Allereerst brengen we de verwachtingen van en het doel van je organisatie (en de medewerkers) in kaart. Wanneer dit duidelijk is, begint de de samenwerking met de doelgroep en eventuele andere stakeholders. We zorgen voor het creëren van gelijkwaardigheid tussen de participanten. Tijdens de sessies waken we voor focus op interactie en een constructieve samenwerking.