Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken-Olga-Vierkant
Social Designer

Olga van Lingen

Empathisch, leergierig en analytisch – want zo leer je mensen echt kennen. Olga is al van jongs af aan bezig in contact te komen met de mensen waarvoor ze ontwerpt. Voor een project over krimp in Friesland reed ze naar het noorden om zich ter plaatse te oriënteren en een sociaal spel te ontwerpen. Alleen zo kom je te weten wat er écht bij mensen speelt. Olga hecht veel waarde aan het grotere geheel. Welke waarde wordt daar toegevoegd? Wat draagt het bij aan de wereld? Onderzoeken en ontwerpen met maatschappelijke relevantie – dat is wat haar drijft. Zo heeft ze naast haar werk bij Afdeling Buitengewone Zaken een sociale onderneming ‘Buikpraat’ die de hechting tussen opvoeder en het jonge kind stimuleert. 

Mail Olga

“Ik wil een steentje bijdragen aan maatschappelijke verbetering, het liefst waar dat echt nodig is.”

Organisatorisch is ze ook sterk, en daarom werkt Olga met passie als projectleider. Daarnaast interviewt en coacht ze graag om achter dieperliggende behoeften en drijfveren te komen. De werking van systemen is ongelooflijk boeiend. En het functioneren van het individu daarin ook. Gelijkwaardigheid is één van Olga’s belangrijkste waarden. Gelijkwaardigheid ongeacht geslacht, geaardheid, beperking of herkomst. Stigmatisering en grensoverschrijdend gedrag moeten echt verdwijnen. Er worden in de maatschappij veel oplossingen bedacht, maar de oorzaken blijven vaak buiten beeld. En zijn het dan wel echte oplossingen? Olga pleit voor meer onderzoek.

Afdeling Buitengewone Zaken - Olga van Lingen - 1
Afdeling Buitengewone Zaken - Olga van Lingen - 3

Cases van Olga

Bekijk alle cases