Skip to main site content

Eigen Initiatief

Tijd voor Thuis: passend beleid voor de preventie van dak- en thuisloosheid.

Tijd voor Thuis laat de stem van de jongeren horen en betrekt hen en hun omgeving actief bij het vormgeven van oplossingen in de preventie van dak- en thuisloosheid onder jongeren.

Tijd voor Thuis gaat de samenwerking aan met (kleine) gemeenten en zoekt naar preventieve en actiegerichte aanpakken met betrekking tot de preventie van dak- en thuisloosheid onder jongeren. 

Hier proberen we ideeën uit, komen op bezoek, testen ze samen met jongeren met ervaring in de context van dak- en thuisloosheid en zoeken samen met de gemeente hoe deze oplossingen passen in het bestaande systeem. Het actief betrekken van jongeren en hun ervaringen bij het vormgeven van oplossingen is voor ons het allerbelangrijkst.

Naast lokale aanpakken, ziet Tijd voor Thuis dat er, met name in tijden van (door)decentralisatie, ook behoefte is aan regionale kennisuitwisseling tussen gemeenten. Tijd voor Thuis denkt ook mee in het opzetten of versterken van deze regionale connecties.

“Ik heb als beleidsmaker sociaal domein zeven thema’s in mijn portefeuille waarvan dakloosheid er één is. Daar heb je dan een half uur per week de tijd voor. Daarin kun je niks wezenlijks voor elkaar krijgen. Ik wil het heel graag doen, maar het is echt teveel.”

Beleidsmaker sociaal domein

Op deze foto zie je vier mensen voor een bus zitten. Op de bus staat het logo van Tijd voor Thuis. De mensen zitten op klapstoeltjes rond een tafel met op de g rond een vloerkleed. Het is mooi weer en ze zitten buiten. De mensen op de foto zijn twee politie agenten en twee social designers van Afdeling Buitengewone Zaken. De vier mensen zijn in gesprek met elkaar.

2022: gemeente Steenwijkerland en Hardenberg

Afgelopen jaar was Tijd voor Thuis actief in de gemeenten Steenwijkerland en Hardenberg. Hier werkten we samen met jongeren die dak- of thuisloos zijn geweest, beleidsmedewerkers, zorg- en hulpverleners en andere sleutelfiguren aan lokale vraagstukken met betrekking tot preventie van dak- en thuisloosheid  onder jongeren.

Interventie Steenwijkerland: vormgeven van informele netwerken

Kan (tijdelijke) opvang van jongeren die dak- of thuisloos raken ook sneller en dichterbij huis geregeld worden? Wat kunnen we leren van burgers die zich hiervoor inzetten?

Voor jongeren uit kleine gemeenten die op straat belanden is het aanbod aan geschikte opvang in de buurt vaak te krap. Veel jongeren zoeken naar een ‘thuis’ en vinden dit niet in de formele opvang die hen aangeboden wordt. Daarnaast duurt het in sommige situaties ook erg lang, voordat er überhaupt een plek beschikbaar is voor deze jongeren. Om dit gat te dichten voelen sommige betrokken burgers in deze gemeenten zich geroepen om in te springen en tijdelijke en acute opvang te verlenen. Samen met twee “burger-opvangers” en jongeren die tijdelijk van deze vorm van opvang gebruik hebben gemaakt, werkten we in een ontwerpsessie aan de vraag: hoe kunnen we het netwerk van burger-opvangers versterken? De ontwerpsessie resulteerde in een onderzoekscampagne om te achterhalen wie er in de omgeving ook jongeren opvangt (of daar geïnteresseerd in is), waarom zij dit (willen) doen en wat ze daarvoor nodig hebben. De campagne hebben via Facebook en met posters op publieke locaties in Steenwijk uitgezet.

Je ziet een laptop scherm met daarop de website van Tijd voor Thuis. Op het scherm staat de volgende tekst. Wist je dat er gemiddeld jaarlijks 10 - 30 jongeren per kleine gemeente dak- en/of thuisloos raken? Samen met jongeren, ervaringsdeskundigen, zorg- en hulpverleners en beleidsmakers komt Tijd voor Thuis in actie voor jongeren die tussen wal en schip vallen.

“Ik ben sowieso bij heel veel instanties geweest, ik heb jeugdzorg en detentie gehad. Ik heb nooit echt een vaste omgeving gehad, dus ik heb nooit echt kunnen wortelen.”

Jongere die dakloos is geweest

Gemeente Steenwijkerland en Hardenberg

Beleidsmedewerkers

“Een thuis voor iedereen, en juist voor jongeren op weg naar zelfstandigheid, daar werken we als gemeenten en professionals dagelijks aan. Afdeling Buitengewone Zaken bracht met Tijd voor Thuis een vernieuwende kijk op dit complexe vraagstuk op het snijvlak van wonen en zorg.

Dit doen zij door de jongeren zelf niet alleen een stem te geven, maar echt samen met hen creatieve oplossingen te ontwerpen die lokaal werken. Dit heeft een aantal praktische en creatieve tools opgeleverd die gelijk toepasbaar zijn in onze eigen gemeenten.”

Doorontwikkelen

Tijd voor Thuis werkt samen met jongeren, ervaringsdeskundigen, zorg- en hulpverleners, gemeenten en burgers om dak- en thuisloosheid onder jongeren tegen te gaan. Wil jij je ook een steentje bijdragen? Of heb jij hier een visie over? Of heb jij zelf een briljant idee in de context van preventie van dak- en thuisloosheid onder jongeren?

We maken graag een doorstart met Tijd voor Thuis! Wil jouw gemeente ook werken aan de preventie van dak- en thuisloosheid onder jongeren mét een co-creatieve aanpak waarin de stem van de jongere centraal staat? Neem dan contact met ons op.

Fasen

 • Maart 2022

  Fase 1

  Tours in Hardenberg en Steenwijkerland

 • Juni 2022

  Fase 2

  Ontwerpsessies

 • September 2022

  Fase 3

  Ontwikkeling tools en interventies

 • December 2022

  Fase 4

  Lancering tijdvoorthuis.nu