Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Omgevingsvisie-Brabant---1

Provincie Noord-Brabant

Indeling van de ruimte: We werkten samen met Brabanders en de Provincie aan de omgevingsvisie.

Om ervoor te zorgen dat provinciën de fysieke leefomgeving toekomstbestendig en duurzaam inrichten is de omgevingswet geïntroduceerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld om de publieke ruimte te vergroenen of om een nieuw zwembad te bouwen. Een visie voor de provincie Noord-Brabant ontwikkel je niet in een vergaderruimte, maar met de mensen en ondernemers die er actief zijn. Maar hoe pak je dat aan? Wie betrek je daarbij en hoe richt je je organisatie in om het gesprek aan te gaan? Samen met de Provincie ontwikkelden we een strategie, mindset en hulpmiddelen om zelfstandig het gesprek aan te gaan met alle belanghebbenden.

  • Om aan de omgevingswet te voldoen ontwikkelen provinciën, gemeente en waterschappen een omgevingsvisie. Voor de provincie Brabant betekent dit dat ze samen met haar inwoners en ondernemers praktijkgericht ontwikkelt hoe de provincie er in 2040 uitziet. Hoe gaat Brabant om met de behoefte aan extra woningen, waar kan duurzame energie opgewekt worden en hoe wordt natuur beschermt? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken.
Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 6

Klein brabant: de democratie in het klein

De eerste stap richting de omgevingsvisie namen we in 2014 met Klein Brabant. Klein Brabant is een modulair onderzoeksmiddel die de democratie in het klein nabootst: van agendapunten aankaarten en actiepunten opstellen tot aan het inrichten van de provincie en het stemmen op vraagstukken.

Het doel van het eerste onderzoeksmiddel was tweeledig. Enerzijds haalden we waardevolle informatie op bij Brabantse inwoners en ondernemers. Anderzijds stonden de beleidsmakers met ‘de voeten in de klei’ en ontdekten ze zelf wat er leeft in de samenleving. Zo leerden ze gaandeweg hoe ze een kwalitatief gesprek hebben en hoe ze hun eigen Provincie toekomstbestendig kunnen inrichten.

Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 18
Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 8
Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 16
Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 17

Rad van participatie: reizen door de provincie

De tweede fase in het ontwikkelen van de omgevingsvisie namen we door een mobiel onderzoeksmiddel te ontwikkelen: het rad van participatie. Waar het eerste middel, Klein Brabant, zich oriënteerde op het type gesprek dat de provincie wilde hebben, zorgde het rad van participatie ervoor dat het gesprek over de invulling van de ruimte in de provincie aan kon worden gegaan.

Het is niet eenvoudig om als gewone burger of ondernemer van Brabant hapklare ideeën voor de omgevingsvisie in te dienen. Het rad van participatie brengt om die reden spelenderwijs de knelpunten, dilemma’s en wensen in kaart die mensen hebben voor Brabant. Het rad introduceert de deelnemers tot de omgevingsvisie, betrekt ze en haalt gestructureerd waardevolle informatie op. Zo bleek het een groot dilemma te zijn dat men wel meer duurzame energie wilt, maar liever niet de provincie volzet met windmolens.

Een provincie die het gesprek aangaat

Samen met de provincie werkten we drie jaar lang aan de participatie-wijze die aansluit bij de Provincie N-Brabant en haar samenleving. We ontwikkelden meerdere onderzoeksmiddelen die hen in staat stelt om het gesprek in te gaan en werkten samen aan het ontwikkelen van een mensgerichte grondhouding in de organisatie.

Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 4
Afdeling Buitengewone Zaken - Omgevingsvisie N-Brabant - 3

Resultaten

Aan de hand van ontwerpend onderzoek hebben we het volgende gerealiseerd

  • Met het Rad van Participatie en Klein Brabant faciliteerden we de provincie zodat ze zelfstandig met hun inwoners en ondernemers in gesprek konden gaan.
  • We zorgden ervoor dat een kernteam van de provincie op een nieuwe, iteratieve en mensgerichte manier werkten.

Verder praten? Contacteer ons nu.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases