Skip to main site content
Kinderen zitten lachend in een rijtje in de klas.

Eigen Initiatief

Beroepen in de toekomst: Vastgeroeste ideeën openbreken met een onalledaags lesmiddel

Afgestompte dromen

Het hebben van vooroordelen is mens eigen, anders functioneren we niet. Denken in stereotypen is soms nodig om situaties of emoties van anderen om ons heen in te schatten. Maar vooroordelen kunnen ook beperkend werken. Rond veel beroepen bestaan bijvoorbeeld ideeën over de eigenschappen en karakteristieken die ‘nodig zijn’ om tot een beroepsgroep te horen. Als je denkt aan een boer, hoe ziet die er dan volgens jou uit? Welke gender, culturele achtergrond of kleding draagt de boer? En een visagist, hoe ziet die er volgens jou uit?

Illustraties van poppetjes met verschillende beroepen, de invulling van wie je ziet is open en beweegt daarmee weg van de bestaande stereotypen.

Beperkte keuze

Vaak krijgen jonge kinderen stereotype denkbeelden al vroeg tot zich, bijvoorbeeld in hun opvoeding, in lesmateriaal of simpelweg in hun dagelijkse leefomgeving. Op die manier kan het zijn dat ze al vroeg in hun ontwikkeling beperkt worden in de dromen die ze hebben voor de toekomst. We zien dit terug in verschillende nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Zo kiezen jongeren nog massaal voor traditionele beroepen, groeit de discriminatie in het onderwijs en heeft de overheid zelfs een gelijke kansen alliantie opgericht.

Heft in eigen handen

Droombanen is een eigen initiatief van Afdeling Buitengewone Zaken. We signaleerden dat er behoefte is om kinderen weer te laten dromen en ontwikkelden een eenvoudig onderwijsmiddel dat ingezet kan worden door docenten. Ons doel met Droombanen is een grote groep kinderen uit groep 7 en 8 bewust te maken van de gelijke kansen voor het creëren van carrière-ambities, zonder dat vooroordelen daarbij in de weg staan. Misschien is de weg naar de boerderij langer voor een meisje uit Rotterdam-Zuid, maar de droom-optie moet er zijn.

Kleurrijke flyer met informatie over het proef lespakket van Droombanen.
Online omgeving van Droombanen, met daarop de verschillende eilanden met mogelijke beroepen.
Dounia Jari, Senior preventiemedewerker en trainer van Radar.
Senior preventiemedewerker en trainer – Radar

Dounia Jari

“Door deze vooroordelen weg te halen, gaan we actief de strijd aan met impliciete en expliciete discriminatie rondom beroepsgroepen. Deze strijd rondom beroepsgroepen is nodig, en wordt nog te weinig belicht in lessen over discriminatie.”

Samen ontwikkelen

Ons eigen initiatief Droombanen is ontwikkeld vanaf nul, bij het begin. Dit omdat we geloven dat alleen de doelgroep ons kan vertellen waar ze behoefte aan heeft. In dit proces gaan we experimenterend te werk, wat betekent dat we telkens met nieuwe prototypes van Droombanen langs Rotterdamse scholen gaan om te zien wat wel en niet werkt. Zo zijn we continu in contact met de kinderen in de doelgroep. Samen gaan we op zoek naar een onderwijsmiddel dat op verschillende vlakken werkt:

  1. Het zorgt voor luchtigheid rondom vooroordelen
  2. Het is faciliterend en niet sturend, en
  3. Het zorgt ervoor dat de omgeving van de kinderen geïnteresseerd raakt om óók het gesprek rondom vooroordelen aan te gaan.

Hoe het werkt

Droombanen is een multimediaal leermiddel dat spelenderwijs aanzet tot open denken en subtiel vooroordelen bespreekbaar maakt. Zo vertellen we in de bijbehorende presentatie bijvoorbeeld over vrouwelijke automonteurs die bij de ANWB werken en laten we Ciro Sluis zien, de eerste man die afstudeerde als schoonheidsspecialist aan het ROC.
In de huiswerkopdracht vragen we kinderen om hun omgeving te interviewen. Zo achterhalen ze zelf welke ideeën er bestaan en wat ze daar eigenlijk van vinden. We stimuleren met de opdrachten het bewustzijn van eigen opvattingen en welke invloed dat heeft op de opleiding die ze kiezen. In de online omgeving ontdekken kinderen verschillende beroepen en overdenken ze welke kwaliteiten ze bij de beroepen vinden passen.

Resultaten

  • Een werkende en schaalbare methode die landelijk uitgezet kan worden, inclusief Droombanen businessmodel.
  • Impact-metingen die laten zien dat Droombanen aanzet tot het verbreden van de blik van kinderen.
  • Een sterk netwerk van scholen en instanties die kennis hebben van discriminatie en het ontwikkelen van onderwijsmiddelen.