Stadmaker

Een stadmaker is een sociaal ontwerper of actieve veranderaar die de kracht van een stad bovenhaalt door nieuwe perspectieven en initiatieven te ontwikkelen zodat een gelijkwaardige, leefbare en gelukkige leefomgeving ontstaat.

Wat is een stadmaker?

We kennen ze allemaal wel; gebieden waar de potentie aan alle kanten opborrelt, maar waar het nét niet tot uiting komt. Dat kan komen doordat niemand zich eigenaar voelt van de potentie of juist de sociale vraagstukken die in een gebied spelen. Misschien is het wel zo dat er geen middelen en energie beschikbaar zijn om de potentie tastbaar te maken? Dan biedt een stadmaker uitkomst. Een stadmaker haalt de kracht van een gebied naar boven. Dat doen ze door zich in een gebied onder te dompelen, belanghebbenden samen te brengen en door denken te vertalen naar doen. Zo ontstaat nieuwe energie waardoor latente potentie tastbaar wordt.

De waarde van een stadmaker

Een stadmaker zorgt voor:

  • Het inzichtelijk maken van de belangen en spelers in een omgeving door in gesprek te gaan en netwerken in kaart te brengen;
  • Het koppelen van bewoners door hun ideeën op creatieve wijze om te zetten naar nieuwe gezamenlijke initiatieven en energie;
  • Het vinden van draagvlak door (potentiële) bewoners, ondernemers, bezoekers en bestaand professioneel netwerk te betrekken;
  • Een georganiseerd netwerk dat elkaar kan vinden en de middelen heeft om gezamenlijk aan hun toekomst te werken;

Wie zijn dan die stadmakers?

Stadmakers vind je in allerlei vormen. De actieve ondernemer om de hoek die bewoners en ondernemers samenbrengt is een goed voorbeeld. Op een event over stadmakers (zoals WeMakeThe.City in Pakhuis de Zwijger) vind je mensen uit allerlei vakgebieden, met uiteenlopende motivaties. Bewoners die hart hebben voor hun buurt, maar ook grootstedelijke gebiedsontwikkelaars en hun architecten die streven naar een (nieuw) leefbaar woongebied. Een stadmaker is degene die actief zorgt voor een kloppend hart in een gebied en is geen beschermde titel of vakgebied. Social designers, gebiedsontwikkelaars, en betrokken kaaswinkels; samen maken ze de stad.

De middelen van een stadmaker

Een stadmaker zet verschillende middelen in om doelen te bereiken in een gebied. Bijvoorbeeld:

  • Co-creatie. Samen met (potentiële) bewoners, ondernemers, bezoekers en beleidsmakers kijken stadmakers met een open houding naar een gebied. Waar liggen mogelijkheden? En drempels? Wat is allemaal al eens geprobeerd?
  • Ontwerpend onderzoek. Door nieuwe ideeën direct tot uitvoer te brengen wordt al snel achterhaald wat wel en niet werkt.
  • Design Thinking. Een mindset waarbij je op een mensgerichte wijze aannames en vraagstukken te lijf gaat zodat snelle experimenten ontstaan.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Afdeling Buitengewone Zaken voegt voor uiteenlopende gebieden waarde toe door betrokkenen samen te brengen, experimenten op te zetten en nieuwe initiatieven succesvol te lanceren. Deze aanpak leidt tot nieuwe inzichten en perspectieven over een gebied of het herdefinieerd bestaande denkkaders.