Social Design

Wat is Social Design?

Social design is een type ontwerp dat de rol en verantwoordelijkheid van de ontwerper in het hart van de maatschappij plaatst. Het ontwerpproces is bij social design zo ingericht dat sociale verandering plaatsvindt. Binnen de ontwerpwereld wordt social design gezien als een ontwerp proces dat iets kan toevoegen aan het menselijk welzijn en levensonderhoud. Vaak wordt de doelgroep zelf ook actief betrokken in het proces, maar dit is geen must. Ontwerpers en creatieve professionals hebben een verantwoordelijkheid en zijn in staat om middels hun acties specifieke veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Ontwerp kan bijvoorbeeld een toevoeging leveren aan de circulariteit van producten door te kijken naar de oorsprong van materialen en de manier van produceren.Social Design door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Next Economy

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Omdat wij de intrinsieke wensen en behoeften van de mens altijd centraal stellen, komen we veel in aanraking met het vormgeven van sociaal welzijn op een brede schaal en heeft veel van ons werk betrekking op social design. Social design is een professionele bijdrage aan lokale economische ontwikkeling en levensonderhoud.

Vaak worden we door gemeenten of instellingen ingehuurd om moeilijke, vastgelopen of complexe problemen op te lossen op sociaal vlak. Wijkproblemen, zoals schulden of sociale achterstand, gebrek aan identiteit, mantelzorg, de instortende huizenmarkt, of juist nieuwe mogelijkheden; de opkomende deeleconomie, duurzaam ondernemen, versoepeling van regelgeving. Het vergt een aanpak die ook wel reframing genoemd wordt; het inzetten van ontwerp denken om lastige, in dit geval sociale, vraagstukken aan te pakken. Moeten we pleiten voor hogere straffen voor zakkenrollers of moeten we doorstroom van toeristen op kritieke situaties beter ontwerpen? Welke diensten en gedragingen komen hierbij kijken?

Om te beginnen duiken we in de context, en gaan samen met de betrokkenen op zoek naar oplossingen die niet alleen op maat gemaakt zijn, maar die ook draagvlak vinden: het systeem kan autonoom lopen en wordt eigendom van de community. Door verschillende ontwerpvoorstellen aan de verscheidene stakeholders voor te leggen bewegen we naar oplossingen die wél werken.

Het blijft niet bij mooie ontwerpvoorstellen: binnen aanzienlijke tijd hebben we met een flinke portie actie de ideeën omgezet in gerealiseerde producten en diensten die in gebruik worden genomen bij de doelgroep.