Prototyping

Wat is Prototyping?

Als een beeld meer zegt dan duizend woorden, dan zijn dat er bij een prototype miljoenen extra. Een prototype is een vroege vorm van een product of dienst, gemaakt om een concept of proces te testen. Prototypes zijn bedoeld om de gebruikerservaring van een, nog te ontwikkelen, eindproduct over te brengen en daarmee het concept te valideren: het perfecte instrument voor discussie. Door snel en iteratief te prototypen ontvang je al vroeg in het proces feedback van je doelgroep, zodat je uiteindelijke ontwerp al goed getest is. Ook vermindert het de kans op noodzakelijke veranderingen later in het proces. Prototyping zet je dus exploratief in. Kloppen mijn gedachtes met het gebruik door de doelgroep? Wat vindt men eigenlijk van mijn ideeën? Waar liggen aanknopingspunten om te innoveren?

Er zijn veel verschillende type prototypes. Voor het gemak delen we het in onder low-fi en high-fi prototyping. Een low-fi prototype wordt ingezet aan het prille begin van een innovatietraject, waarbij er nog veel aannames zijn en er vooral divergerend gewerkt wordt. In slechts een uur tijd kan je al een low-fi prototype hebben ontwikkeld. Prototypes in deze fase dienen daarom vooral ter exploratie. Een voorbeeld van een low-fi prototype is een zeer eenvoudig paper prototype, waarbij bijvoorbeeld ruwe schetsen en knipsels (het gebruik van) nieuwe software kunnen nabootsen. Een veelgebruikte vorm van low-fi prototyping is paper prototyping, wat dat precies is leggen we hier uit.

High-fi prototypes worden ingezet richting het einde van je innovatietraject. Je weet in deze fase al dat essentiële aannames over het gebruik van je nieuwe dienst of product kloppen en test voornamelijk op bijvoorbeeld functionaliteit, gebruik of de bestendigheid van je innovatie. Een high-fi prototype komt al heel dicht in de buurt van je uiteindelijke innovatie, maar laat nog genoeg ruimte over voor verbetering en aanpassing.

Het is een misverstand dat low-fi prototypes alleen voor eenvoudige vraagstukken kunnen worden ingezet en high-fi prototypes alleen voor complexe vraagstukken. Het type prototype dat je kiest ligt aan de tijd die je hebt voor je innovatie, de informatie die je wilt achterhalen en de fase van je innovatietraject. Heb je bijvoorbeeld weinig tijd en wil je veel info ophalen? Kies dan voor een eenvoudig te ontwikkelen prototype dat zich leent voor een goed gesprek, uit zichzelf reactie oproept en flexibel is.

Het type prototype dat je ontwikkelt laat je afhangen van je experiment. Wil je bijvoorbeeld hele praktische inzichten verkrijgen, dan leg je daar ook de focus op met je prototype. Meer op zoek naar gevoelens of ervaringen? Zorg dan dat je met je prototype vooral kwalitatieve inzichten verkrijgt. Bijvoorbeeld door op verschillende manieren input te vragen van de gebruiker.Prototyping door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Next Economy

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Prototyping bestaat uit meerdere herhalingen van een proces in meerdere stappen. Allereerste creëren we een mock-up van een product of dienst waarbij we een aantal functionaliteiten verkennen die we willen testen. De kwaliteit van het prototype kan verschillen van een kartonnen doos tot een volledig uitgewerkte user interface op een iPad. We delen vervolgens het prototype met gebruikers en beoordelen of het voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. Vaak doen we dit niet middels een interview maar zetten we Hidden Design in: ze gebruiken het of niet. De reden waarom is dan al gauw overduidelijk. Op basis van feedback identificeren we vervolgens gebieden die moeten worden verfijnd, nader omschreven of verduidelijkt.

Het grote voordeel van het werken met prototypes is dat ze ontwerpkeuzes weten te bevestigen of ontkrachten voordat op duurdere niveaus tijd en inspanning wordt besteed.

Prototyping biedt door zijn sterke continue betrokkenheid van de eindgebruiker de mogelijkheid om goed te monitoren en het moment van de gunstigste kosten/baten- verhouding te signaleren, zowel voor de producent als voor de afnemer. Daarbij biedt prototyping ook de mogelijkheid om te voldoen aan de trend van producten-op-maat. Bij organisaties kan prototyping bijvoorbeeld gebruikt worden voor het testen van opties, concrete producten en diensten en in- en externe werkprocessen.

Hoe leer ik effectief prototypes te maken?

Een initiatief van Afdeling Buitegewone Zaken biedt verschillende design workshops aan, zoals: prototypes maken. Tijdens deze workshops leer je hoe je snel kunt testen of je strategie en aannames werken. Met eenvoudige middelen testen we in deze workshop op een efficiënte manier de essentie van jouw idee. Aan het einde van de workshop weet je of het werkt, wat er aangepast moet worden en wat daarvoor de strategie is.