Placemaking

Wat is placemaking?

Placemaking is een veelzijdige methode om verbinding te leggen tussen mensen en openbare ruimtes, zoals parken, stadscentra, waterkanten, markten, pleinen, buurten, straten en campussen. Het inspireert mensen om gezamenlijk publieke ruimtes te creëren die bijdragen aan het welzijn van mensen.

Waarom is dit belangrijk? Gemeentes kunnen met deze methode (meer) betekenis geven aan een bepaalde buurt, stad of regio. Dit heeft weer een positieve effect op de waarde van een stad, provincie en/of land. Bewoners, bezoekers en ondernemers zullen zich meer verbonden voelen met een plek die is gecreëerd met placemaking.

De essentie van placemaking is dat bewoners zijn betrokken bij het inrichten van de publieke ruimtes. Het doel is om een plek te ontwerpen waar alle belanghebbenden zich verbonden mee voelen.Placemaking door Afdeling Buitengewone Zaken voor Gemeente Amsterdam.

Wat kan A/BZ hierin betekenen?

De ontwerpers van Afdeling Buitengewone Zaken beroemen zich erop dat ze voor elke plek iets kunnen betekenen door betrokkenen te faciliteren in dit proces. Deze methode leidt tot nieuwe inzichten of andere perspectieven, alternatieve modellen of het herdefiniëren van de bestaande kaders.

Placemaking begint vaak met het definiëren van het ontwerpdoel. De uitdagingen die het bereiken van het ontwerpdoel tegenhouden leiden weer tot mogelijke oplossingen. De uitdagingen en oplossingen zijn aannames. In volgende stappen proberen we de oplossigen tastbaar en beleefbaar te maken opdat we kunnen onderzoeken of de aannames kloppen.

Terwijl we de ideeën tastbaar en beleefbaar maken, ontstaat er langzaam een nieuwe plek. We veranderen het concept gaandeweg, afhankelijk van de gedragingen van de gebruikers. Het ontwerpdoel hebben we daarbij altijd in gedachten.