Multidisciplinair Ontwerp

Wat is Multidisciplinair Ontwerp?

Men spreekt van een multidisciplinaire samenwerking wanneer personen met verschillende beroepen, specialismen of disciplines deelnemen aan een proces om deze vervolgens te doen slagen. Een juiste combinatie en coördinatie op alle niveaus tussen de deelnemende organen en personen is hierbij van belang. De kennis vanuit de verschillende achtergronden wordt gecombineerd om de activiteit te voltooien.Multidisciplinair Ontwerp door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor SmartwayZ.NL

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

De Afdeling is een organisatie met een klein, multidisciplinair kernteam en een groot netwerk van partners, freelancers en experts die we op projectbasis bij onze projecten betrekken.

De samenstelling van zo’n team is maatwerk en afhankelijk van de vraag en type opdracht waaraan wij werken. De Afdeling is omringd door eilandjes van specifieke kennis; het houdt ons flexibel, laat ons snel schalen en ervaring op te doen op basis van de klantenbehoeften.