Minimum Viable Product

Een minimum viable product is een eerste kernachtige en werkbare versie van je idee, ontwikkeld met minimale middelen en energie

Wat is een Minimum Viable Product?

Een minimum viable product, oftewel een MVP, is een type prototype waarbij een eerste werkbare versie van jouw idee is ontwikkeld die je met minimale energie en middelen hebt gemaakt. Het gaat er bij een minimum viable product om dat je snel ontdekt waar de doelgroep van je toekomstige product of dienst behoefte aan heeft en hoe het reageert op de essentie van jouw ideeën of visies. Je komt er met een minimum viable product razendsnel achter welke functionaliteiten jouw product nodig heeft om levensvatbaar te zijn, hoe het in het systeem past en of je überhaupt wel in de goede richting zit met je innovatie. Een minimum viable product wordt vaak ingezet na een explorerende onderzoeksfase en is daarmee een gericht prototype, waaraan je blijft schaven tot je een juiste product-user-fit hebt gevonden.

Wanneer en waarom maak je een minimum viable product?

Een minimum viable product komt met zo min mogelijk moeite tot stand, om zoveel mogelijk te leren van gebruikers. Een zeer nuttige investering dus van je tijd en energie. Door je innovatie met slechts de noodzakelijke functies te ontwikkelen kan je snel ontdekken of de basis van het product in de smaak valt bij gebruikers. Zo niet, dan is er veel tijd bespaard omdat je niet gelijk het idee volledig hebt uitgewerkt. Door je minimum viable product bij je doelgroep, in de context, te presenteren ga je voorbij aan aannames, vergaderingen en discussies; je toetst namelijk aan de realiteit. Met een sterk minimum viable product en experiment-opzet haal je daarmee altijd de waarheid boven water.

Minimum Viable Product door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het workshop aanbod

Wat is het proces om een minimum viable product te ontwikkelen?

Afdeling Buitengewone Zaken pakt het als volgt aan:

  • We definiëren eerst wat de essentie is wat we willen weten. Waar zijn nog twijfels over en wat staat al wel vast? Wat we willen weten maken we tastbaar in een mimimum viable product.
  • We ontwikkelen een experiment-strategie: wat zijn de omstandigheden, het budget, de snelheid en wie is de doelgroep? Aan de hand van de uitkomsten bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor een minimum viable product.
  • We stellen een team samen om het minimum viable product te ontwikkelen. Dat kunnen visual prototypers zijn, creative coders of juist personen die processen na kunnen bootsen.

Afdeling Buitengewone Zaken heeft de middelen en nodige ervaring voor het snel in elkaar zetten van bijvoorbeeld een papieren prototype zodat deze gelijk in de context kan worden getest. Daarnaast biedt Afdeling Buitengewone Zaken met Make Design Work de Workshop Prototying aan waarin je leert zelf prototypes te maken zodat je snel kunt testen of je strategie en aannames werken.

Wat heb je nodig om aan een minimum viable product te beginnen?

  • Een duidelijk doel wat je wilt bereiken met het ontwikkelen van een minimum viable product.
  • Een helder overzicht van aannames, vragen, onduidelijkheden rondom de innovatie.
  • Geactiveerd netwerk die bepalend zijn om je minimum viable product in te zetten.

Wat levert een minimum viable product uiteindelijk op?

  • Een sterke tool om de levensvatbaarheid van je innovatie te achterhalen.
  • Een sterk middel voor een efficiënt innovatieproces waarmee risico’s op falen verkleind worden.
  • Handelingsperspectief om je innovatieproces verder in te richten.