Innovation Playbook

Een innovation playbook beschrijft het speelveld van je innovatieproces zodat het hele innovatieteam gericht kan handelen

Wat is een innovation playbook?

Om gericht te innoveren en experimenteren binnen een innovatieteam is het belangrijk om op eenzelfde wijze te denken en handelen. Als je dat namelijk doet, werk je efficiënter en kunnen resultaten eenvoudig(er) beoordeeld worden. Aan het begin van een traject kan je daarom een Innovation Playbook opstellen. Het innovation playbook is een verzameling van spelregels en kaders wat voor iedereen binnen het innovatieteam van het innovatieprogramma duidelijk is, en wat binnen de mogelijkheden ligt van het innovatietraject. Het kan zijn dat je duidt wat verstaan wordt onder een experiment, wat de parameters zijn waar succes op gebaseerd wordt of juist wat gezien wordt als gewenste houding om de experimenten tot een goed einde te brengen. Blijkt het dat richtlijnen moeten veranderen tijdens het innovatieproces? Het innovation playbook is altijd in bèta - je blijft het aanscherpen aan de hand van reflectie en opgedane kennis.

Waarom is zo'n innovation playbook nodig?

Voor gerichte innovatie heb je vrijheid nodig, maar die vrijheid wordt alleen praktisch zodra je weet waar de grenzen liggen. Zijn er geen grenzen? Dan vervaagt vrijheid met onduidelijkheid en is de kans groot dat experimenten falen. Om die reden is het belangrijk om overeenstemming met elkaar te krijgen zodat de uitgangspositie hetzelfde is voor het plegen van experimenten, doen van ontwerpend onderzoek en ontwikkelen van prototypes. Minder overleg, meer doen.

Hoe maak je een innovation playbook?

  • Aan de hand van reflectie op mogelijk handelen tasten we in een team van belanghebbenden de te nemen acties binnen het traject af.
  • We bekijken of er zelfde definities zijn en of parameters waaraan wordt getoetst overeenkomen
  • Gezamenlijk brengen we het speelveld in kaart en toetsen die aan de hand speculatieve scenario’s
  • We vatten de spelregels samen in een innovation playbook - naar wat relevant blijkt te zijn voor het traject. Eén A4-tje of een flink boekwerk.

Uitkomsten

  • Een Innovation Playbook - die aan het begin van een traject wordt opgeleverd én gaandeweg het proces wordt aangevuld aan de hand van reflecties
  • Duidelijkheid binnen het team over bewegingsvrijheid
  • Heldere voedingsbodem voor experimenteer-proces