Innovatielab

Wat is een innovatielab?

Een innovatielab is de plek binnen een organisatie waar verandering wordt geïnitieerd, geproduceerd en getest. In een innovatielab kijk je naar de toekomst van de organisatie en haar diensten of producten. Aan de hand van experimenten onderzoek je wat haalbaar is binnen de alledaagse praktijk van de organisatie, en kan worden geïntroduceerd.

Het zijn niet alleen diensten of producten waar aan wordt gewerkt binnen een innovatielab, maar het is vooral de innovatiecultuur. Deze breng je in kaart, zodat je kan bepalen waar verbeterpunten liggen. Een innovatielab is waardevol omdat het ervoor zorgt dat innovatie op de lange termijn binnen een organisatie op de kaart wordt gezet. Op deze manier ga je voorbij een onsamenhangende en opportunistische projecten.

Binnen een innovatielab ga je voorbij aan de waan van de dag en mag je realistisch dromen over vernieuwende praktijken. Het is niet zo dat een innovatielab grenzeloos is en er geen spelregels gelden, daarom is het aan te raden vooraf om randvoorwaarden op te stellen. Afdeling buitengewone Zaken werkt volgens een Innovation Playbook. Hierin zijn de innovatieregels binnen een organisatie beschreven.Innovatielab door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Beeld en Geluid

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

A/BZ ondersteunt organisaties in het opzetten, inpassen en coördineren van een innovatielab. We zijn meester in het neerzetten van een roadmap en strategie om invulling te geven aan het innovatielab. We hebben ervaring met de juiste personeelsverdeling binnen een innovatielab. We zijn niet alleen in de opzet actief, ook voeren we gezamenlijk experimenten uit om te achterhalen waar kansen en valkuilen liggen.

Klein starten? Dat kan via ons Innovatie Workshop aanbod.