Innovatiekracht

Wat is innovatiekracht?

Innovatiekracht betekent letterlijk het vermogen van een organisatie om (strategisch) gericht te innoveren en daarmee daadwerkelijk impact te hebben. Een organisatie met innovatiekracht zorgt ervoor dat er snel geanticipeerd kan worden op een maatschappelijke of technische verandering - zelfs als de experts op die verandering niet altijd al aan boord van de organisatie zijn. Met innovatiekracht is je organisatie zo ingericht dat alle fases van een innovatieproces naadloos doorlopen kunnen worden, tot aan een succesvolle implementatie van het geïnnoveerde product of dienst, al voordat je daadwerkelijk aan een traject begint. Het is een misverstand dat je met het opzetten van een proeftuin, living lab of 'Research & Development'-afdeling innovatiekracht hebt. Soorgelijke initiatieven zijn louter een begin, maar wel één stukje van de puzzel die gelegd moet worden om ervoor te zorgen dat je organisatiebreed innovatiekracht krijgt. Wil je innovatiekracht krijgen? Dan moet eerst de innovatiecultuur goed op orde zijn en innovatief DNA door de aderen van de organisatie stromen.

9 factoren die de innovatiekracht bepalen van een organisatie:

 1. Heldere innovatiestrategie - De houvast op het moment dat de versnelling komt
 2. Aanspreekpunt - De aanjager van innovatie en het aanspeelpunt voor verbinding t.b.v. trajecten
 3. Open structuur - Mogelijkheid om samen op te trekken en non-hiërarchisch te ondernemen binnen een organisatie
 4. Vertrouwen en ruimte krijgen - Innoveren kan alleen als je ook mag experimenteren en falen
 5. Tijd en geld - Zorg dat je rust kan nemen om veranderingen aan te zien komen en budget in kan ruimen om er personeel op in te plannen
 6. Divers en interdisciplinair team - De meer perspectieven aan boord, des te vollediger je traject gaat zijn
 7. Flexibele organisatievorm - Flexibiliteit zorgt ervoor dat je geen tijd en momentum verliest
 8. Samenwerkingsmogelijkheden - Zorg ervoor dat je verder mag en kan kijken dan je organisatie - innovatiekracht betekent ook externen betrekken
 9. Intrepreneurs - Medewerkers die binnen de organisatie durven te ondernemen en risico's niet uit de weg gaan.  Innovatiekracht door Afdeling Buitengewone Zaken

  Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

  Het ontplooien of verstevigen van de innovatiekracht binnen een organisatie is ingewikkeld. Ruimte, kennis en ervaring is noodzakelijk om (strategisch) gericht te innoveren en daarmee daadwerkelijk impact te hebben. A/BZ is bedreven in het versterken van de innovatiekracht binnnen zowel kleine als grote organisaties. We helpen met het opzetten van een heldere innovatiestrategie die we samen uiteenzetten binnen je organisatie. We zorgen voor nieuwe vaardigheden bij alle betrokkenen zodat zij na het traject krachtig en zelfstandig kunnen innoveren.