Experimenteel ontwerp

Wat is Experimenteel Ontwerp?

Bij experimenteel ontwerp of experimenteel onderzoek ga je geleidelijk op zoek naar het antwoord van een onderzoeksvraag of een probleemstelling door het uitvoeren van (meerdere) experimenten. Tijdens het uitvoeren doe je waarnemingen. Aan de hand van die waarnemingen kom je tot conclusies.

Experimenteel ontwerp heeft hier iets weg van. Echter, de omstandigheden zijn vaak minder afgebakend, waarnemingen zijn vaker kwalitatief van aard en buiten de probleemstelling om creëren we juist een ontwerpdoel. De experimenten, vaak in de vorm van tastbare ontwerpvoorstellen of brainstormsessies, zorgen ervoor dat we anders kunnen waarnemen; de mensen die bijvoorbeeld met onze ontwerpvoorstellen in de weer gaan, zullen dat op een bepaalde wijze doen, die wij weer observeren, waarna we conclusies trekken, en aan de hand van ons ontwerpdoel onze voorstellen zullen aanpassen.

Het experimentele karakter van ontwerpen wordt ook vaak als outside-the-box of buiten het kader denken aangeduid. Hierbij gaat het erom dat men hardnekkige problemen te boven kan komen door buiten de bestaande denkkaders te treden. Bij organisaties of bedrijven dreigt vaak het gevaar van groepsdenken, waarbij een groep wordt beïnvloed door groepsprocessen waarbij de kwaliteit van de besluiten vermindert. Met creatieve technieken, zoals brainstormen of prototypen, kan men buiten de gebaande paden denken en werken.Experimenteel ontwerp door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project in samenwerking met Studio Ruiter Janssen

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

De ontwerpers van Afdeling Buitengewone Zaken gaan er prat op dat ze binnen ieder veld of context iets kunnen betekenen voor een organisatie, bedrijf of instelling. Dat komt omdat innovatie of verandering niet om een perfecte kennis (of ervaring) van zaken gaat, maar juist om dynamische processen die leiden tot nieuwe inzichten of andere perspectieven, alternatieve modellen of het herdefiniëren van de bestaande kaders.

Deze dynamische processen beginnen vaak met het definiëren van de probleemstelling en daarmee het ontwerpdoel en kennen als volgende stap het conceptueel denken. We doen hierbij aannames die mogelijk leiden tot een oplossing van de probleemstelling richting het ontwerp doel, en genereren ideeën die mogelijk de aannames kunnen toetsen. In een volgende stap proberen we de ideeën tastbaar en beleefbaar te maken opdat we kunnen onderzoeken of de aannames klopten.

Terwijl we de ideeën tastbaar en beleefbaar maken zijn we eigenlijk al het product, dienst of systeem op aan het zetten. We veranderen het concept gaandeweg, afhankelijk van de gedragingen van de gebruikers. Het ontwerpdoel hebben we daarbij altijd in gedachten.