Design Research

Wat is Design Research?

Design research, voor het gemak ontwerponderzoek genoemd, is een integraal onderdeel van het user-centered ontwerp proces. Dit proces, gebruikt door user experience (UX) designers, is zowel iteratief als cyclisch: de uitkomsten dienen ook als input. Bij user-centered design zijn het begrijpen en het voldoen aan de behoeften en wensen van de mens van cruciaal belang.

Allereerst worden oplossingen voorgesteld (aannames) die zijn gebaseerd op tastbare, waarneembare verschijnselen binnen de probleem context. Vervolgens wordt de ontwerp-oplossing overeengekomen en geprototyped. Uiteindelijk wordt het getest bij de doelgroep waarna het proces zich herhaalt.

Ontwerponderzoek beschrijft een aantal technieken en tools die worden gebruikt om context en inzichten toe te voegen aan het ontwerpproces. Voorbeelden hiervan zijn context mapping, co-design, focus groups en need finding. Bij design research wordt specifiek onderzoek verricht naar het strategische ontwerp en de ontwikkeling van producten, diensten, programma’s en systemen. Ontstaan vanuit digitale interfaces (HCI) wordt het nu gebruikt andere velden binnen design.

Een vergelijking valt te trekken met het bekendere marktonderzoek, maar toch zijn er verschillen te ontdekken. Marktonderzoek identificeert en werkt in op een optimale markt en aanknopingspunten bij de consument om succes te behalen. De definitie van succes is hierbij niet absoluut, maar vaak financieel ingestoken. Ontwerp onderzoek is echter gericht op de overtuiging dat we al weten wat de optimale markt en aanknopingspunten bij de consument zijn: de menselijke wensen en behoeften. Het ontdekken en voldoen aan die behoeften is de ultieme maatstaf voor succes.Design Research door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project voor Green Deal Smart Energy Cities

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Ieder klantgericht of innovatief bedrijf kan niet meer zonder ontwerp en/of onderzoek. We leven waarschijnlijk in de meest openlijk ontworpen tijd in de menselijke geschiedenis. Iedereen komt in aanraking met ontwerp, ongeacht carrière, herkomst of sociale status. Afdeling Buitengewone Zaken snapt als ontwerpbureau de impact van design op het dagelijks leven, de manieren waarop design research kan helpen in het verbeteren of creëren van de meest effectieve producten, diensten en systemen, en hoe deze het beste kunnen worden geintroduceerd bij klanten.