Agile Product Ontwikkeling

Wat is Agile Product Ontwikkeling?

Agile product ontwikkeling is een flexibele manier om projecten te managen. Het is een afgeleide van een recente manier om software development projecten te beheren, ontstaan uit de frustratie dat projecten die op de traditionele manier werden gemanaged te vaak mislukten.

Bij agile product ontwikkeling worden individuen en interacties meer gewaardeerd dan het volgen van een vast stramien aan processen en tools. Een werkend product is belangrijker dan een uitgebreide documentatie. Een gezonde samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer wordt meer op prijs gesteld dan stevige contract onderhandelingen. En men speelt liever in op verandering dan het vasthouden aan een vooropgezet plan.

Wat hiervoor nodig is, zijn actief betrokken stakeholders. Een team dat bevoegd is om beslissingen te maken, te veranderen vereisten met een vaste deadline, het ontwikkelen in kleine, iteratieve stappen. Een frequente oplevering en daardoor veel communicatie, het afronden van functies voordat aan het volgende wordt begonnen, het vroeg en vaak testen van onderdelen, geïntegreerd in het volledige project. Een gezamenlijke en coöperatieve aanpak tussen alle belanghebbenden.Agile Product Ontwikkeling door Afdeling Buitengewone Zaken, bekijk het project in samenwerking met Studio Ruiter Janssen

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

In de basis is het zo dat een klant of gebruiker vaak nog niet goed weet wat hij wil. Al doende leren we om eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak klopt een project omschrijving pas als het eerste product of prototype tastbaar is, waarna alsnog de eisen moeten kunnen worden aangepast. Met de methode van agile product development zoals scrum en lean hebben we de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan.

Met multidisciplinaire teams van ontwerpers en developers werken we in korte sprints en delen we grote overkoepelende projecten op in kleine stappen zodat we goed kunnen inspelen op veranderingen in de loop van het proces.