Eigen initiatief

Privacy: Hoe kunnen we beter anticiperen op privacy-vraagstukken van een toekomstige technologie

Veldonderzoek

Wanneer de tijd rijp is voor bepaalde ideeën, dan komen ze op allerlei manieren op verschillende plekken aan het licht. Vaak kan echter maar moeilijk gepolst worden wat de vruchtbaarheid van dusdanige ideeën is omdat de technologie simpelweg nog niet bestaat. De Ver Van Je Bed Show, een persoonlijkheidsscanner, bracht een toekomstige technologie naar het nu zodat het publiek het vandaag de dag al kon ervaren en een mening kon vormen.

Experience prototyping & interactieve installatie

Op basis van ‘gescande’ persoonlijke voorkeuren en karaktereigenschappen geeft de installatie een persoonlijk advies welke events en activiteiten te bezoeken op de Dutch Design Week van 2012. Een bonnetje komt uit de printer rollen met daarop vermeld opmerkelijk veel van jouw persoonlijke informatie: van je bijnaam op de middelbare school tot de sporten die je beoefent. Omdat de ‘scanner’ noch de begeleiders van de scan niks over deze zaken gevraagd heeft is de verwondering groots waar al deze informatie vandaan komt. Niet wetende dat het bonnetje niet door de scanner zelf maar door Google'aars achter de schermen is opgemaakt.

Aan de hand van de reacties werd de toekomstige dienst tijdens het gebruik aangepast zodat het beter aansloot bij de behoeftes van het publiek, eindigend met een reeks inzichten die ingezet kunnen worden zodra de daadwerkelijke technologie beschikbaar is. De Afdeling bedacht het concept, creëerde de installatie en sprak met het geconfronteerde publiek.