Gemeente Amsterdam

Toeristenoverlast: we creëren een betere spreiding van bezoekers in Amsterdam

Participatie Needfinding Social Design

Het is overduidelijk druk in Amsterdam. De binnenstad stroomt iedere dag opnieuw vol met een bonte stoet bezoekers die hun hooggespannen verwachtingen waar willen maken. Een complexe situatie, want het dagelijks leven van de buurtbewoners en ondernemers gaat ondertussen gewoon door. De Gemeente Amsterdam staat voor de uitdaging om alle belanghebbenden tegemoet te komen en ziet spreiding van de bezoekers als één van de oplossingen. Maar wat houdt spreiding eigenlijk in? Op welke manier gebeurt dat in deze situatie het beste? En hoe kunnen we de vastgeroeste patronen van de bezoekers het beste doorbreken? A/BZ helpt de gemeente bij het scherp stellen van hun doelen, het bepalen van de juiste strategie en het ophalen van inzichten bij de doelgroepen.

Experiment en Social Design

Samen met onze speciaal ontwikkelde route-karren gingen we de straat op en spraken twee weken lang bewoners, bezoekers, ondernemers en toevallige passanten op de route Amsterdam Centraal - Tropenmuseum/Mauritskade. In de kleurrijke gesprekken vroegen we ze mee te denken over hun ideale route naar en van de andere kant van het uitgezette traject.

Dat iedereen een andere kijk heeft op de ideale situatie werd al snel duidelijk. Dankzij de uiteenlopende gesprekken brachten we een reeks aan interessante routes, aanknopingspunten en communicatievormen in kaart. Door deze te categoriseren en vertalen naar haalbare concepten verrijkten we de Gemeente Amsterdam met een serie alternatieve en vernieuwende manieren om zich te manifesteren in het prangende vraagstuk.

Impact

Dankzij het experiment heeft A/BZ de gemeentelijke aanpak van de drukte in Amsterdam positief beïnvloed naar een pragmatische doe-strategie. Daarnaast wordt, aan de hand van de opgehaalde informatie, concepten voor straten, bewegwijzering en overige publieke uitingen verbeterd. Het project geldt als hét voorbeeld binnen de gemeente hoe experimenteel te werk kan worden gegaan voor een betere connectie met de realiteit en actuele vraagstukken.

Impact

In 2 weken: Duizenden impressies, tientallen gesprekken en talloze nieuwe ideeën

  • Betrokkenheid in de buurt - gehoorde bezoekers en bewoners
  • Handelingsperspectief: Overzicht van concrete acties én abstracte toekomstvisies
  • Experimenterende mindset aangewakkerd bij Gemeente Amsterdam