Stedin

Energietransitie: We ontwikkelden een conversation piece

Experimenteel ontwerp

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in hoe we met energie omgaan, de energietransitie. Waar we jarenlang 100% afhankelijk waren van een centrale leverancier worden we telkens meer zelfvoorzienend. We gaan zelfs van fossiele brandstoffen over op hernieuwbare energie. Hierdoor krijgt het energienetwerk telkens meer belanghebbenden en onverwachte gevolgen, met een complexe situatie als gevolg.

Voor netbeheerder Stedin vraagt dit om flinke aanpassingen zodat ze in behoefte kunnen blijven voorzien. Met hun nieuwe slimme netwerken heeft Stedin een deel van de oplossing in handen.

Hoe neem je iedereen mee in dit verhaal?

We maakten papieren prototypes waarin alle gebouwen en onderdelen naar voren kwamen. Hierbij ontwikkelden we een vloeiend verhaal over de transitie van een dom en vervuilend energienetwerk naar een slimmer, duurzaam en problematisch energienetwerk. Het eindigt met het perspectief op de toekomst: een slim, duurzaam en stabiel energienetwerk.

De energietransitiekit: een interactieve maquette

Met de energietransitiekit, een interactieve maquette, kunnen belangstellenden door een aantal scenario's in het heden en de toekomst lopen. Het laat je als bezoeker ervaren waarom het zo belangrijk is om een slim energienetwerk te maken als we duurzamer willen worden. We hebben straks in het netwerk overschotten en tekorten aan energie. Het slimme deel gaat ervoor zorgen dat die energie slim gedistribueerd gaat worden, zonder het netwerk te overbelasten. Middels de kit leren we of het elektriciteitsnetwerk van vandaag is opgewassen tegen de energievraag van morgen, we leren hoe we lokaal opgewekte stroom optimaal kunnen benutten en wat de rol van de opslag van energie is.

Wat levert het op?

Zo vertelt Design Director Jeffrey Braun: “De voordelen vielen gelijk op bij de eerste keer inzetten tijdens een burendag in Hoogdalem van een woonwijk die slimme meters etc. heeft. De communicatiemedewerker die normaal met gebaren of een presentatie dit complexe verhaal uitlegt, had nu een tastbare tool tot zijn beschikking waarin hij alle scenario’s kon doorlopen. Dat maakt de ‘waarom en hoe’ natuurlijk ontzettend makkelijk om te snappen. Nu is het een rondreizende communicatietool (inclusief beschermende hoes), van beurs tot bewonersavond. Er zitten zelfs koptelefoons bij.”

Meerdere organisaties begrijpen dat de tijd is gekomen om je klanten te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Zo’n interactief communicatiemiddel is een manier om je visie, doelstellingen en werkzaamheden in een bondige en boeiende manier mee te nemen. Er ontstaat meer begrip en commitment bij klanten. Tevens werf je rijke informatie die je niet achterhaalt met bijvoorbeeld een enquête. Het is immers een dialoog.Impact

Betrokken en goed ingelicht publiek

  • Een middel om het publiek te betrekken bij de energietransitie
  • Inzicht in proces van energietransitie en implicaties