Oerol

We haalden inspiratie op voor de theatermakers van Oerol's volgende editie

Veldonderzoek Holistische Aanpak Gebruikersonderzoek

Tijdens Oerol 2016 geven onderzoekende ontwerpers uit verschillende disciplines vorm aan het Onderzoekscentrum. Hier ondersteunen de ontwerpers de theatermakers in de bredere ‘onderzoeken’ die zij op hun beurt met hun werk willen doen. De ontwerpers benutten daarbij onder meer de unieke facetten van het festival: de enthousiaste bezoekers, de aspecten van het eiland Terschelling en de tien achtereenvolgende dagen.

Ondersteunend onderzoek

De makers van Oerol bepalen de agenda. Het zijn de onderzoeken waar zij op hun eigen manier mee bezig zijn die het vertrekpunt vormen voor de verschillende trajecten. Een van de theatermakers is bijvoorbeeld gefascineerd door ontroering. Welke voorbeelden zijn er op Oerol te vinden? Hoe komt ontroering tot stand? Hoe werkt zoiets in een voorstelling?

Ontwerpers geven vorm aan een eerste variant van het Onderzoekscentrum Oerol waarbinnen ruimtes, visualisaties, tools, samenkomsten en wetenschappers worden ingezet om de onderzoeken van de makers breder te trekken dan hun eigen werk. Een initiatief in samenwerking met Gebied-B.

The Happiness Machine

Zo is Studio KNOL gekoppeld aan Club Guy & Roni: “Hoe belangrijk is de bevestiging van anderen bij het bepalen van mijn geluk? En wat is de rol van mijn eigen ego?”. Op Westerkeyn, het kloppend hart van het festival, staat een opvallende houten installatie, ‘The Happiness Machine’. Geïnteresseerden uit het publiek starten met een intakegesprek. Nadat de deelnemers in de gesloten machine zijn overladen met persoonlijke complimenten gaat de klep open. Daar staat een menigte te applaudisseren en klinkt euforische muziek. De boost aan complimenten en bevestiging van het publiek maakt dat de deelnemers zich oprecht heel bijzonder voelen.

Het effect van een voorstelling

Bij de entree van de voorstelling WINDSTILLEVEN van Collectief Walden staan stemhokjes. Ruiter Janssen vraagt bezoekers zowel vooraf als achteraf hun associatie met tijd in één woord te formuleren en achter te laten. Op weg naar de voorstelling zien bezoekers de meest voorkomende associaties van hun voorgangers vóór hun bezoek. Op de weg terug verschijnt er een fysieke ‘wordcloud’ met de meest genoemde associaties na de voorstelling.

Ont-snappen

Emke Idema begint haar workshop met de introductie van haar onderwerp: kantelmomenten waarop men, voorheen logische, denkpatronen ineens ‘ont-snapt'. Deelnemers interviewen elkaar over hun eigen kantelmomenten. Men vertelt elkaar de verhalen van degene die ze zojuist tot in detail hebben ondervraagt over dat moment. Samen probeert de groep te achterhalen welke ingrediënten nodig zijn voor een dergelijk kantelmoment en proberen ze tot een model te komen waarin die elementen samenkomen.

Het publiek als veldwerker

Deelnemers krijgen op Westerkeyn een persoonlijke boodschap van theatermaker Gienke Deuten te horen waarin ze hen op pad stuurt om ontroeringsmomenten te vangen. Ze krijgen van Afdeling Buitengewone Zaken een tasje met een notitieboekje, een doosje om te verzamelen en een zakdoek om de tranen te vangen. Met deze toolkit op zak beleven zij het festival en gaan ze bewust op zoek naar ontroering. Waar vindt het plaats en wat is daar voor nodig? De ontroeringszoekers verzamelen op die manier in een paar dagen tijd ontroerende momenten, in woord en/of object. Bij terugkomst vertellen ze over hun ervaringen zodat Gienke in alle rijkheid de uitkomsten van haar onderzoek terugkrijgt.

Voortdurend

Binnen het Onderzoekscentrum wordt samengewerkt aan de nieuwe opzet van workshops, briefings, intakegesprekken, maar ook aan het vormen van de uitkomsten en de opzet van het Onderzoekscentrum an sich. Die onderzoeksresultaten worden in de loop van de week gevisualiseerd en teruggekoppeld aan de theatermakers - die op hun beurt geinspireerd aan hun volgende werk beginnen. De cirkel is rond.