Garage2020

We ondersteunen jongeren in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand

Complex vraagstuk App Ontwikkeling Gebruikersonderzoek

Nederland kent relatief veel jongeren met problematische schulden. Op het moment dat de eerste mogelijkheid tot een betalingsachterstand of schuld zich voordoet, zijn er weinig oplossingen om jongeren te helpen om deze te voorkomen of op te lossen. Samen met Garage2020 ontwikkelden we MONNIE: een app die jongeren overzicht geeft in hun financiën, haalbare stappen creëert, directe betalingen mogelijk maakt via een simpele ‘klik’ en bedrijven inzicht geeft in of er sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht bij de jongeren.

37% van de MBO’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén of de vier heeft betalingsachterstanden. Financiële problemen ontstaan met name door houding en financiële vaardigheden. Door financiële onwetendheid, korte termijn in plaats van lange termijn denken, geen behoefte hebben om vooruit te plannen of te sparen en een gebrekkig financieel beheer, lopen jongeren een grote kans op financiële problemen.

Jongeren moeten kunnen experimenteren

MONNIE is een app die ingrijpt op het moment dat jongeren met hun eerste betalingsachterstand te maken krijgen. Jongeren geven aan dat zij experimenteerruimte nodig hebben en fouten moeten kunnen maken, om hiermee te leren omgaan: “We need to fuck up to grow up”. In plaats van preventief of curatief te werken, wil MONNIE jongeren ondersteunen in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand.

MONNIE biedt jongeren een overzicht van hun openstaande schuld(en) en stimuleert ze om deze op te lossen door betaalafspraken te maken die bij hun financiële gedrag past. Hiernaast werkt MONNIE samen met zorginstellingen en biedt een directe link met hulpverlening op het moment dat het een jongere niet alleen lukt om een (of meerdere) schuld(en) op te lossen.Co-creatie sessies met jongeren


Co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven

MONNIE is het resultaat van verschillende co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven. In een eerdere pilot is verkend hoe achterstallig schoolboekengeld door jongeren met een eerste versie van MONNIE terugbetaald kan worden. Van het concept is aangetoond dat het aansluit bij de leefwereld van jongeren en dat jongeren bij gebruik van de app gemakkelijker en beter betalingsafspraken nakomen. Het doel van het project gedurende het komende jaar is het opschalen van MONNIE naar een geoptimaliseerde, schaalbare en breder inzetbare applicatie.


Co-creatie sessies met jongeren op scholen