Garage2020

We ondersteunen jongeren in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand

Complex vraagstuk App Ontwikkeling Gebruikersonderzoek

Nederland kent relatief veel jongeren met problematische schulden. Op het moment dat de eerste mogelijkheid tot een betalingsachterstand of schuld zich voordoet, zijn er weinig oplossingen om jongeren te helpen om deze te voorkomen of op te lossen. Samen met Garage2020 ontwikkelden we MONNIE: een app die jongeren overzicht geeft in hun financiën, haalbare stappen creëert en directe betalingen mogelijk maakt via een simpele ‘klik’. Ook geeft het bedrijven inzicht in of er sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht bij de jongeren.

Heb jij weleens een standaard incassobrief doorgenomen? Dan zie je al snel dat deze brieven bol staan van onduidelijke taal, kleine lettertjes, vage deadlines en lastig te begrijpen termen. Kortom, er is een groot verschil tussen de belevingswereld van jou en de financiële afdeling van organisaties. Het gevolg is dat rekeningen niet geopend worden, achterstand wordt opgelopen en uiteindelijk schuldsanering het begin is van veel hoofdpijn. En dat nog op je achttiende.

Wist je dat 37% van de MBO’ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld heeft? En één op de vier betalingsachterstanden heeft? Die financiële problemen ontstaan vooral door het kortetermijndenken en het gebrek aan financiële vaardigheden.

Jongeren moeten kunnen experimenteren

MONNIE is een app die ingrijpt op het moment dat jongeren met hun eerste betalingsachterstand te maken krijgen. Jongeren geven aan dat zij experimenteerruimte nodig hebben en fouten moeten kunnen maken, om hiermee te leren omgaan: 'We need to fuck up to grow up'. In plaats van preventief of curatief te werken, wil MONNIE jongeren ondersteunen in het omgaan met hun eerste betalingsachterstand.
MONNIE biedt jongeren een overzicht van hun openstaande schuld(en) en stimuleert ze om deze op te lossen door betaalafspraken te maken die bij hun financiële gedrag past. Hiernaast werkt MONNIE samen met zorginstellingen en biedt een directe link met hulpverlening op het moment dat het een jongere niet alleen lukt om een (of meerdere) schuld(en) op te lossen.Co-creatie sessies met jongeren


Co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven

MONNIE is het resultaat van verschillende co-creatie sessies met jongeren, experts en bedrijven. In een eerdere pilot is verkend hoe achterstallig schoolboekengeld door jongeren met een eerste versie van MONNIE terugbetaald kan worden. Van het concept is aangetoond dat het aansluit bij de leefwereld van jongeren en dat zij bij gebruik van de app gemakkelijker en beter betalingsafspraken nakomen.
Co-creatie sessies met jongeren op scholen

MONNIE is één van de 10 geselecteerde projecten bij Project IDOLS. IDOLS* brengt probleemeigenaren, opdrachtnemers en coaches bij elkaar, om samen aan complexe, maatschappelijke vraagstukken te werken. In samenwerking met Garage2020, Vers Beton, Albeda College Rotterdam, JaToch en Connect To Focus testen we de komende maanden de MONNIE App en pakken we het thema schulden aan op systeemniveau.

Tijdens het IDOLS-traject betekent dat concreet voor de MONNIE app:

  • De MONNIE app is klaar voor een pilot en er is een pilot uitgevoerd met 100 jongeren bij het Albeda College in Rotterdam.
  • Er is een rapport opgesteld waarin de resultaten van de gerealiseerde pilots zijnvastgelegd en het effect van de gebruik van de MONNIE app wordt aangetoond. Daarnaast zijn de verbeterpunten (inclusief technische omschrijving) van de MONNIE app vastgelegd.
  • De impact van de MONNIE app is vergroot doordat 1 of meerdere pilots zijn geïnitieerd met 500 jongeren bij relevante stakeholders.

Tijdens het IDOLS traject betekent dat concreet voor de MONNIE movement:

  • Met de relevante Stakeholders aan tafel zijn 10 bottlenecks geïdentificeerd en is er minimaal 1 bottleneck opgelost.
  • Er is een maatschappelijke business case opgesteld. Daarin zijn de kosten van schulden en het (kostenbesparende) effect van de MONNIE app doorgerekend en gevisualiseerd.
  • Er is een campagne uitgevoerd waardoor het maatschappelijke debat over ‘schulden’ bij jongeren is geactiveerd en in het bijzonder de verantwoordelijkheid van schuldeisers bij het tot stand komen van de schulden aan de orde te stellen.

Daarnaast was Monnie genomineerd voor de Aardig Onderweg Award van de RET en de Nationale Zorginnovatieprijs 2019.

nthousiast geworden? Neem dan eens een kijkje op de website van Monnie.

impact
Impact

  • Rekeningen (terug)betalen wordt laagdrempeliger
  • Preventie van schulden onder jongeren
  • Aansluiting op de belevingswereld van jongeren