Albeda

Back to school: we lanceren een innovatiecultuur in het beroepsonderwijs

Experimenteel ontwerp Veldonderzoek Coaching

Albeda telt 21.000 studenten en dat maakt dit ROC tot één van de grootste van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën is een centraal thema binnen opleidingen van Albeda. Maar hoe laat je het onderwijsaanbod continu aansluiten op de veranderende maatschappij en de arbeidsmarkt? Het Stimuleringsfonds kwam met de oproep om hier een antwoord op te vinden. Sinds september 2017 werken we samen met Joost Dingemans om de innovatieve mindset van docenten verder te activeren door ze op een ontwerpende manier te laten nadenken over eigen uitdagingen in het onderwijs.

Interdisciplinaire leeromgeving

Beroepen zoals timmermannen, automonteurs en bakkers worden steeds meer interdisciplinair. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de kennis van een verpleegster verder reikt dan haar eigen vakgebied. Dat vraagt om nieuwe, andere vaardigheden van docenten. We verzamelden meningen, toekomstvisies en idealen etc. van docenten op het Albeda. Hieruit komt naar voren dat er behoefte is aan een adaptieve plek waar vaardigheden, kennis en talenten kunnen worden verzameld en gedeeld. De informatievoorziening verandert sneller dan ooit tevoren. Aan docenten de taak om zich hier op aan te passen.

We bouwden een Tosti Loket waarin studenten werden uitgenodigd om een tosti te maken en op te eten. De wachttijd werd gebruikt om vragen te kunnen stellen.

Innovatieve mindset aanwakkeren

Het onderwijsaanbod moet continu aansluiten op de veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Voordat men op actie over gaat (bijvoorbeeld in de vorm van een adaptieve plek of toepassen van de nieuwste technologie), is het van belang om een mindset te stimuleren die op de continu ontwikkelende arbeidsmarkt aansluit. Een mindset die (A) om kan gaan met verandering, (B) leert door te doen en (C) die snel keuzes durft te maken. Deze mindset begint bij de docenten zelf. Voordat je gelijk start met het ontwikkelen van een adaptieve plek waar docenten kunnen onderzoeken en kennis overdragen aan hun studenten, hebben de docenten een bepaalde mindset nodig. Een mindset die om kan gaan met verandering, leert door te doen en die snel keuzes durft te maken.

Design Thinking

De docenten moeten dus zelf aan de slag met het definiëren van de problemen en het implementeren van oplossingen, met de wensen en behoeften van de studenten en het werkveld in het hart van de conceptontwikkeling. We hebben een traject opgezet om een innovatieve mindset te ontwikkelen bij docenten: Albeda Design Sprint. Hiervoor zijn verschillende dingen ontwikkeld, waaronder het procesbord. Tijdens deze werksessies wordt het op maat gemaakte procesbord erbij gepakt om het proces overzichtelijk te faciliteren. Het proces richt zich op needfinding, begrijpen, aannames vormen, creëren, maar vooral écht doen. Tijdens het traject van drie keer acht weken, werken de betrokken docenten elke week twee uur aan de sprint. De docenten kunnen via het procesbord heel eenvoudig collega’s meenemen in het proces, waardevolle kennis overbrengen en nieuwe onderwerpen aankaarten.

Leren door te doen

De docenten worden versterkt in het omarmen van een beginnersgeest, problemen te zien als kansen, uit de comfortzone te durven stappen en het leerproces te verspreiden. In het schooljaar 2018-2019 hebben drie verschillende teams met de Albeda Design Sprints gewerkt Zo ontdekten de docenten van een team dat studenten eerder in het leerjaar op ‘echte mensen’ willen oefenen. Na geslaagde experimenten waarbij studenten in de praktijk oefenden, worden zulke lessen het komende jaar standaard ingepland. Een uitdaging in een ander team was dat de communicatie tussen de docenten en het werkveld niet vlekkenloos verliep. Een zoektocht naar een laagdrempelig en makkelijke vorm van communicatie eindigde in een slimme oplossing: Whatsapp For Business. Binnen het laatste team was er een uitdaging rondom samenwerking in een nieuw gebouw. In dit gebouw zullen zorginstelling Antes en het Zorgcollege de praktijk en het onderwijs bij elkaar brengen. De docenten vroegen zich af wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle samenwerking in deze ruimte en op welke manier scenario onderwijs voor beide organisaties kan worden vormgegeven in deze ruimte. Om dit te achterhalen hebben we deze situatie levensecht nagebootst door te experimenteren met verschillende manieren om scenario onderwijs vorm te geven.

Marc Christiaanse, projectleider bij Albeda College: "Binnen onze organisatie wordt al gebruik gemaakt van nieuwe media en leertechnologie. We zochten naar een manier om dit breder in de organisatie te borgen. Een innovatielab, dat hadden we nodig, een plek waar de kennis en vaardigheden gebundeld en met de organisatie gedeeld kunnen worden."

"We dienden een het verzoek in bij het Stimuleringsfonds en werden gekoppeld aan A/BZ. Tijdens een onderzoek onder docenten en studenten kwam A/BZ er achter dat het belangrijk was eerst te focussen op het ontwikkelen van een innovatieve mindset onder docenten. Een mindset waarbij men out of the box durfde te denken en experimenten op te zetten om zo vraagstukken onder de loep te nemen en aan te pakken."

"Draagvlak creëren, structuur aanbrengen en mogelijke toekomstperspectieven verkennen en uitzoeken hoe deze in een innovatiecultuur passen."

Innovatielab op een vaste plek

Vanuit de innovatiecultuur die hier ontstaat, zullen we de invulling van het innovatielab kunnen vormgeven waar we tot oktober 2018 aan werkten. Vanaf november 2018 tot september 2019 hebben we samen met docenten en studenten getest en doorontwikkeld. Het komende schooljaar gaan we verder in samenwerking met Albeda om continuïteit te krijgen in de verschillende innovatiesprints. En werken verder toe naar een innovatielab.

impact
Impact

  • Docenten weten implementaties beter vorm te geven
  • Docenten kunnen een grote uitdaging stapsgewijs aanpakken
  • Het werkveld voelt zich meer betrokken bij de opleiding
  • Het onderwijs wordt bottom-up verbeterd
  • Docenten worden geënthousiasmeerd en krijgen nieuwe energie
  • Studenten worden meer gemotiveerd om naar school te gaan