Albeda

Back to school: We lanceren een innovatiecultuur in het beroepsonderwijs

Experimenteel ontwerp Veldonderzoek Coaching

Het Albeda College telt 21.000 studenten en dat maakt deze ROC tot één van de grootste van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën is een centraal thema binnen hun opleidingen. Maar hoe laat je het onderwijsaanbod continu aansluiten op de veranderende maatschappij en de arbeidsmarkt? Het Stimuleringsfonds kwam met de oproep om hier een antwoord op te vinden. Sinds september 2017 werken we samen met Joost Dingemans om de innovatieve mindset van docenten te activeren door ze op een ontwerpende manier te laten nadenken over eigen uitdagingen in het onderwijs.

Interdisciplinaire leeromgeving

Beroepen zoals timmermannen, automonteurs en bakkers worden steeds meer interdisciplinair. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de kennis van een verpleegster verder reikt dan haar eigen vakgebied. Dat is lastig bijbenen voor docenten. We verzamelden meningen, toekomstvisies en idealen etc. van docenten op het Albeda Collega. Wat zijn hun behoeftes, wensen en ideeën? Zo is er behoefte aan een plek waar vaardigheden, kennis en talenten kunnen worden gedeeld en verzameld. De informatievoorziening verandert sneller dan ooit tevoren. Docenten moeten zich sneller aanpassen, maar ook dat lukt vaak niet.

We bouwden een Tosti Loket waarin studenten werden uitgenodigd om een tosti te maken en op te eten. De wachttijd werd gebruikt om vragen te kunnen stellen.

Innovatieve mindset aanwakkeren

Het onderwijsaanbod moet continu aansluiten op de veranderende maatschappij en de arbeidsmarkt. Niet in de vorm van de nieuwste technologie, maar door aansluiting te vinden tussen leren en lesgeven. Hoe vind je die? Deze zoektocht begint bij de docenten zelf. Voordat je gelijk start met het ontwikkelen van een adaptieve plek waar docenten kunnen onderzoeken en kennis overdragen aan hun studenten, hebben de docenten een andere mindset nodig. Een mindset die A om kan gaan met verandering, B leert door te doen en C die snel keuzes durft te maken.

Design Thinking

De docenten moeten dus zelf aan de slag met het definiëren van de problemen en het implementeren van oplossingen, met de wensen en behoeften van de studenten en het werkveld in het hart van de conceptontwikkeling. Het proces richt zich op needfinding, begrijpen, aannames vormen, creëren, maar vooral écht doen. Dit proces bevat drie fasen die elk acht weken duren, tussen de schoolvakanties door. Elke docent kan twee uur per week werken aan zijn of haar sprint. Tijdens deze werksessies wordt het op maat gemaakte procesbord erbij gepakt om het proces overzichtelijk te faciliteren. De docenten kunnen zo heel eenvoudig collega’s meenemen in het proces, waardevolle kennis overbrengen en nieuwe onderwerpen aankaarten.

Leren door te doen

De docenten leren hiermee een beginnersgeest te omarmen, problemen te zien als kansen in vermomming, in te zien dat je leert door uit de comfortzone te stappen en het leerproces te verspreiden. Zo ontdekten de docenten dat de studenten eerder in het leerjaar op ‘echte mensen’ willen oefenen. Na geslaagde experimenten waarbij studenten in de praktijk oefenden, worden zulke lessen het komende jaar standaard ingepland. Een andere uitdaging was dat de communicatie moeizaam verliep tussen de docenten en het werkveld. Een zoektocht naar een laagdrempeliger en makkelijker alternatief eindigde in een slimme oplossing: Whatsapp For Business. Ook komt er een gebouw met een ruimte waarin een zorginstelling en het Zorgcollege de praktijk en het onderwijs bij elkaar brengen. De docenten vroegen zich af wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle samenwerking in deze ruimte. Om dit te achterhalen werd deze situatie levensecht nagebootst.

Het komende schooljaar gaan we samen kijken met het Albeda College om continuïteit te krijgen in de verschillende innovatiesprints.

impact
Impact

  • Docenten zien minder beren op de weg wanneer iets nieuws wordt geïmplementeerd
  • Docenten kunnen een grote uitdaging stapsgewijs aanpakken
  • Docenten durven meer fouten te maken en daarvan te leren
  • Studenten worden opgeleid naar wat de markt vraagt
  • Het werkveld voelt zich meer betrokken bij de opleiding
  • Het onderwijs wordt bottom-up verbeterd
  • Docenten zijn weer enthousiast en krijgen nieuwe energie
  • Studenten worden meer gemotiveerd om naar school te gaan