Provincie Noord-Brabant

Participatiemaatschappij: We ontwikkelden samen met de Provincie Brabant een mobiele gespreksstarter

Wicked Problem

Het is geen makkelijke uitdaging waar het team van Omgevingsvisie Noord-Brabant aan begonnen is. Uiteindelijk moet er een visie over de Brabantse omgeving samen worden gesteld, samen met de Brabander. Met iedere stap die het team zet lijkt deze uitdaging in complexiteit te groeien, waardoor vanzelfsprekend ook de twijfel soms toeslaat. Het is daarom belangrijk het gedachtegoed te blijven toetsen aan de realiteit - in het echte leven, met echte mensen. Dat kan door tastbare 'hulpmiddelen' te maken zoals het Rad van Participatie, waardoor je in dialoog blijft.

Waarde

Het is voor ons dé manier om complexe uitdagingen aan te gaan: we blijven namelijk stappen zetten richting ons doel (het ontwikkelen van de Omgevingsvisie) én doen nieuwe inzichten op als het gaat om hoe we het. Dat is tegelijkertijd de waarde van ontwerp: met telkens te weinig kennis en informatie toch je doel weten te bereiken. Bij het Rad van Participatie zat dat wel goed: we faciliteerden het gesprek en probeerden het netwerk bij elkaar te krijgen. Niet als team of als provincie, maar als 'gelijken' aan het rad. Daardoor benutten we samen de energie, kracht en ideeën van Brabant.

Uitnodigend

Voorbijgangers van alle leeftijden gaan - eerst een klein beetje afwachtend, maar al snel met veel enthousiasme - het gesprek aan over hun eigen leefomgeving. Middels een draai bepaalt het rad de te bespreken context waardoor het delen van ideeën, dromen en knelpunten als zeer laagdrempelig wordt ervaren. Zo wordt opgemerkt:

“Ons wordt nooit iets gevraagd. Nu wel en dat is tof!”.

Dankzij de spelelementen raken deelnemers al snel in een bevlogen ‘actiestand’. Wat weten ze eigenlijk over hun eigen omgeving? Nóg een draai bepaalt het thema binnen deze context. Hoe staat het met de veiligheid binnen het stadscentrum, of het vervoer naar het platteland?

Wanneer de deelnemers tot consensus zijn gekomen over het onderwerp wordt de verantwoordelijkheid verdeeld. De crux in het spel zit ‘m in de laatste ronde: met de laatste draai aan het rad verdwijnt ook een van de hoofdverantwoordelijken. Hoe verdelen de overgebleven partijen hun verantwoordelijkheid nu? En hoe verandert hun rol daarmee?

Verbinding

Begeleid door een enthousiaste showmaster is iedere deelnemersronde weer anders en zorgt het keer op keer voor verrassend nieuwe onderwerpen en inzichten. Brabantse inwoners onder elkaar, maar ook voorbijgangers uit andere delen van het land (of zelfs andere delen van de wereld), bestuurders en beleidsmakers staan samen aan het Rad. Door gezamenlijk - en in verschillende opeenvolgende rondes - steeds dieper op een onderwerp in te gaan leren zij elkaars taal en belevingswereld steeds beter kennen. En delen zij hun verschillende typen kennis met elkaar. Dit zorgt voor een goed gesprek en verbinding tussen de deelnemers. De Brabantse omgevingsvisie is weer een stap dichterbij.