Gemeente Amsterdam

Overheidscommunicatie: We onderzoeken nieuwe interactievormen voor de Gemeente Amsterdam

Wicked Problem Gebruikersonderzoek

De participatiemaatschappij staat noodgedwongen bij veel lokale overheden voor de deur. Geen gemakkelijke opgave, burgers intrinsiek laten participeren is namelijk allesbehalve eenvoudig. De maatschappij is er niet op ingericht, huidige methodes om bewoners en overheden in contact te brengen zijn allerminst efficient en het overheidsapparaat is, op zijn zachtst gezegd, ook niet altijd even overzichtelijk. Maar hoe moet het dan wel? Voor de Gemeente Amsterdam deden we design research en needfinding en onderzochten wijkspecifiek hoe er ontworpen kan worden voor de participatiemaatschappij.

Actie

Vier weken lang sloten we onszelf op in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt om in het veld onder andere te achterhalen hoe de verschillende bewoners tegen de overheid aankijken, hoe ze doorgaans onderling interactie hebben en wat ze nodig hebben om ze te activeren. Tijdens deze periode gingen we op de koffie bij onder andere Tante Sjaan, spraken we vrijwilligers in de wijk en bezochten verschillende inspraakavonden. Ondertussen analyseerden we in onze pop-up studio de gesprekken, legden zo haarfijn het systeem en interacties bloot en achterhaalden kansen voor meer participatie.

Systeemkaart, persona’s en advies

Aan de hand van het onderzoek ontwikkelden we een aantal sprekende persona’s, van ‘de verstokte vrijwilliger’ tot ‘de pionier’ waarmee we de grote verscheidenheid aan bewoners tot de kern versimpelden. Deze persona’s brachten we gezamenlijk onder in een systeemkaart met daarin de onderlinge interacties én de interacties met het overheidsapparaat. Gebaseerd op de systeemkaart bracht de Afdeling een advies uit voor het vervolgtraject; welke persona’s betrokken kunnen worden met een online participatietool, hoe te onderzoeken welke manier hier het beste bij past en welke casussen zich het beste zouden lenen.

Update: Afdeling Buitengewone Zaken is per heden betrokken als extern participatie & design adviseur bij de Gemeente Amsterdam.