Social Design voor Wicked Problems

Social design is bekend terrein voor A/BZ. We zijn door de wol geverfde ontwerpers die complexe vraagstukken oplossen waarbij social design een onmisbare rol speelt. Waar traditionele onderzoeken geen (of nauwelijks) inzichten bieden in de levens van gebruikers, verkrijg je deze wel door intensief met gebruikers in hun eigen context in gesprek te gaan en hun ritmes, beweegredenen en gewoonten te achterhalen. Hoe dat werkt? Dat leggen we in dit artikel uit.

Social Design voor Wicked Problems

Wicked problem, different approach

Een maatschappelijk vraagstuk kan zo complex zijn dat het moeilijk op te lossen is en zelfs onoplosbaar lijkt. Dat wordt bestempeld als een wicked problem. Er zijn een veelheid aan oorzaken, meerdere (on)betrokken stakeholders en geen duidelijke oplossing voorhanden. Vaak is het ongestructureerde probleem zo vervlochten en moeilijk te begrijpen dat een mogelijke oplossing nieuwe problemen blootlegt of zelfs creƫert.

A/BZ wordt door verschillende overheidsorganisaties ingehuurd om moeilijke, vastgelopen of complexe problemen op te lossen op sociaal vlak. Schulden of sociale achterstand, gebrek aan identiteit, mantelzorg, de instortende huizenmarkt. Of juist nieuwe mogelijkheden, zoals de opkomende deeleconomie, energietransitie en versoepeling van regelgeving.

Om een wicked problem aan te pakken ondersteunt A/BZ bedrijven en organisaties in het actiegericht maken van visie en strategie. Dan doen we door de organisatie en doelen strak in kaart te brengen en deze direct in waarde om te zetten. We betrekken en begrijpen stakeholders en maken de koppeling met de vaak vergeten eindgebruiker. Hun wensen, (latente) behoeften en gedrag zijn in veel gevallen zelfs leidend in de zoektocht naar mogelijke oplossingen voor het taaie vraagstuk.