Geen probleem te complex

De projecten die we uitvoeren, zowel voor onze klanten als op eigen initiatief, hebben allemaal iets vernieuwends te pakken. Ze breken met de traditionele kijkwijze. Ze dienen het algemene belang. Ze voorzien in onze enorme verbeteringsdrang, of dat nou op straat-, stad- of wereldniveau is. Er is altijd sprake van actuele uitdagingen of aanleidingen binnen bepaalde sociaal maatschappelijke of technologische thema’s. Als iets hapert, schuurt of juist opborrelt dan heeft het al snel onze aandacht.

Geen probleem te complex

Het zijn veelal grote complexe problemen die ogenschijnlijk moeilijk aan te pakken zijn. Uitdagend, maar daardoor juist interessant. Laat dat nou net een van de grootste hordes van deze tijd zijn: complexiteit en het onvermogen daar stappen in te zetten.

We denken zelf graag in systemen, het grotere geheel. Maar juist op microniveau pakken we aan en zijn we op zoek naar de wensen en behoeften van het individu, een aparte situatie of verschillende perspectieven om in kaart te brengen.

Spelenderwijs leren door proberen

Zo hebben we het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid laten zien dat ‘leren door proberen’ veel nieuwe inzichten oplevert en hen tegelijkertijd dichter bij hun publiek brengt. Als toonaangevend media-archief is het moeilijk om mee te blijven groeien met het immer veranderende media-landschap. Niet alleen inhoudelijk, technologisch, logistiek en organisatorisch, maar ook qua werkwijze, beleving en gedachtegoed.

Hoe ga je als media-archief bijvoorbeeld om met de bizarre hoeveelheid video’s die iedere seconde worden geüpload op YouTube? En is het mogelijk om morgen een relevante tentoonstelling in je museum te hebben als er vandaag in de kranten een memorabele gebeurtenis staat?

Terwijl ze intern nog bezig waren om definities scherp te krijgen en de nog ongedefinieerde plannen aan de stuurgroep voor te leggen waren wij op straat al uit aan het zoeken hoe we een open gesprek met onbekenden aan konden gaan. Spelenderwijs ontdekten we de ‘regels’ van het spel, ontstond er een concept en een treffende installatie. Met deze totaal andere benadering, je eerste ideeën onmiddelijk toetsen aan de praktijk, konden we de uitdagingen in levende lijve ondervinden en hiermee nieuwe kennis en kunde opdoen. De kennis kwam daarmee weer terug in de organisatie waardoor die mee kon veranderen.

Mogen ontdekken

Steeds meer instituten, overheden en organisaties gaan openstaan voor grootschalige allesomvattende experimenten in complexe sociale omgevingen in een snel veranderende wereld. Het gaat over het mogen ontdekken van een juiste benaderingswijze in plaats van gedetailleerde plannen hogerop te moeten presenteren alvorens te kunnen starten. Hierdoor kunnen werknemers veel meer kennis en kunde vergaren, hebben ze meer begrip voor elkaar en hun klanten, heerst er minder hierarchie en gaat het veel meer over vooruitgang en het verbeteren van het proces. De wereld is namelijk geen afgekaderde lab-setting, alles heeft invloed op elkaar. Je moet er middenin staan. Diezelfde wereld is alweer veranderd terwijl jij je plan voor de zoveelste keer hebt moeten herzien.

De weerstand tegen verandering verkleinen

Zowel organisatorisch, in werkwijze, qua bedrijfscultuur en in visie vereist dat grote veranderingen waar veel organisaties te vastgeroest of verzuild voor dreigen te worden. Verandering vereist souplesse. Grote, radicale veranderingen zijn vaak gedoemd te mislukken omdat ze angst in de organisatie vergroten. Die angst is handig en ook heel menselijk, vooral als het om groot gevaar gaat. Maar het is niet handig bij alle nieuwe dingen die je meemaakt, zoals een nieuwe werkwijze. Het werkt verlammend, waardoor je al snel niets meer doet.

Maak je echter dusdanig kleine stappen, dan wordt het alarmsysteem omzeild. Je weerstand tegen verandering wordt kleiner en je krijgt er zelfs plezier in. Je doet nieuwe kennis en kunde op en daardoor beklijft het. Grote allesomvattende sprongen dus, door met kleine stappen te beginnen.