Skip to main site content
Afdeling Buitengewone Zaken - participatie - 1

Gemeente Amsterdam

Overheidscommunicatie: We onderzochten nieuwe interactievormen voor de Gemeente Amsterdam.

De participatiemaatschappij staat noodgedwongen bij veel lokale overheden voor de deur. Geen gemakkelijke opgave, burgers intrinsiek laten participeren is namelijk allesbehalve eenvoudig. De maatschappij is er niet op ingericht, huidige methodes om bewoners en overheden in contact te brengen zijn allerminst efficient en het overheidsapparaat is, op zijn zachtst gezegd, ook niet altijd even overzichtelijk. Maar hoe moet het dan wel? Voor de Gemeente Amsterdam voerden we kwalitatief onderzoek uit en onderzochten wijkspecifiek hoe middelen ontworpen kunnen worden voor de participatiemaatschappij.

Afdeling-Buitengewone-Zaken---participatie---2

Actie

Vier weken lang sloten we ons onderzoeksteam op in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Zo konden we laagdrempelig in het veld achterhalen hoe de verschillende bewoners tegen de overheid aankijken, hoe ze doorgaans onderling interactie hebben en wat ze nodig hebben om ze te activeren. Tijdens deze periode gingen we op de koffie bij onder andere Tante Sjaan, spraken we vrijwilligers in de wijk en bezochten verschillende inspraakavonden. Ondertussen analyseerden we in onze pop-up studio de gesprekken, legden zo haarfijn het lokale systeem en interacties bloot en achterhaalden aanknopingspunten voor een beter participatiemodel.

Zo ondervonden we onder andere dat nieuwe bewoners vaak tweeverdieners zijn met kinderen die ’s avonds geen tijd of puf meer hebben voor een inspraakavond en liever vanaf de bank aan een enquette meedoen. Of hoorden we geluiden over buurtbewoners die overheersend aanwezig zijn bij inspraakavonden waardoor er voor ander geluid geen ruimte is, met veel afhakers tot gevolg.

“Uitnodigingen voor bewonersavonden krijg ik wel, maar ik lees ze niet. Ik heb toch nooit tijd en meestal zijn de plannen al gemaakt.”

Buurtbewoner Spaarndammerbuurt

Netwerkkaarten

Systeemkaart, persona’s en advies

Aan de hand van het onderzoek ontwikkelden we een aantal sprekende persona’s, van ‘de verstokte vrijwilliger’ tot ‘de pionier’ waarmee we de grote verscheidenheid aan bewoners tot de kern versimpelden. In deze persona’s beschreven we onder andere, gebaseerd op onze bevindingen, hoe de mensen communiceren met de gemeente, hoe de onderlinge verhoudingen liggen en waar hun energie en interesse zit.

Deze persona’s brachten we gezamenlijk onder in een systeemkaart met daarin de onderlinge interacties én de interacties met de gemeente Amsterdam. Gebaseerd op de systeemkaart brachten we een advies uit voor het vervolgtraject; welke persona’s betrokken kunnen worden met een online participatietool, hoe te onderzoeken welke manier hier het beste bij past en welke casussen zich het beste zouden lenen.

De systeemkaart waarin de diverse interacties in beeld worden gebracht.
Sprekende persona’s, ontwikkeld aan de hand van het onderzoek.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases