Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Designing-out-crime---Gemeente-Eindhoven---1

Gemeente Eindhoven

Ontwerpend onderzoek: Mogelijkheden vinden in wijken die op slot (lijken te) zitten.

Geluidsoverlast van rondhangende jongeren, zwerfvuil en criminaliteit komen overal voor en worden bijna altijd bestreden met dezelfde repressieve middelen zoals maatregelen en sancties. Vaak effectief, maar misschien niet altijd even duurzaam. De oorzaak van de problemen blijft namelijk vaak bestaan.

Designing Out Crime is een alternatieve aanpak bij het oplossen van maatschappelijke problemen waarbij gekeken wordt hoe problemen omgedacht kunnen worden. Afdeling Buitengewone Zaken werd door de gemeente Eindhoven gevraagd om twee Eindhovense wijken die met problemen worstelen te onderzoeken en te voorzien van eerste initiatieven voor duurzame oplossingen.

2012-DOC-Overture29
2012-DOC-Overture30

Ouvertureplein

Het Ouvertureplein in Eindhoven-Noord is ‘s nachts het terrein van jonge baldadige bezoekers. Dit tot schrik van de gepensioneerde omwonenden die dagelijks de politie bellen. De Afdeling dook een week lang intensief het Ouvertureplein op en vond door gesprekken, ondersteund door kleine ontwerpen, uit hoe de omwonenden over elkaar denken en wat het imago van het plein is. Deze inzichten vertaalden we in de ‘Pleinlijn’ waarmee afgetast kon worden op welke manier het eigenaarschap over het plein beter verdeeld kon worden. Met succes, waar de omwonenden aan het begin van de week louter negatief spraken over het plein organiseerden we een paar dagen later samen met hen een klinkende kerstbingo.

2012-DOC-Amandel-LR-11
Afdeling Buitengewone Zaken - Amandelpark - 2

Amandelpark

Sommige wijken dragen een negatief verleden met zich mee ondanks de goede initiatieven die er heden ten dagen plaatsvinden. Het Amandelpark in Eindhoven-Noord is daar een goed voorbeeld van. Tijdens ons Designing Out Crime project besloten we daarom de wijk en haar positieve initiatieven en verhalen beter te communiceren. Een op en top promotie van de wijk zodat de negatieve verhalen naar de achtergrond verdwijnen. Extra uitdaging hierbij was het duurzaam opzetten van het plan zodat het ook doorgezet kon worden zodra wij de wijk weer verlieten. Dit lukte: de interviews met wijkbewoners die wij een aantal keer als voorbeeld deden werden overgenomen door de radiozender uit de wijk die er nu een wekelijks item van hebben gemaakt.

Aanpak en resultaten

Met kleine projecten als Amandelpark en Ouvertureplein kan binnen korte tijd veel bereikt worden. Het moet gezien worden als een vooronderzoek met tastbare resultaten dat alleen werkt wanneer voor een langer traject een visie en doel is opgesteld. Met deze pilots worden risico’s beperkt, nieuwe inzichten opgedaan en aan hardnekkige trajecten die vast lijken te zitten weer nieuwe impulsen gegeven.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases