Skip to main site content
Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 9

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Interactief middel: de acties, de kennis en het netwerk rondom kringlooplandbouw in één overzicht.

Kringlooplandbouw

De inzet van landbouw in Nederland gaat de komende jaren flink veranderen. Er ligt een opgave om woningen te bouwen, de bodem dreigt uitgeput te raken, er is verlies aan biodiversiteit en er ligt ook nog een klimaatakkoord. Eén van de manieren om de gestelde doelen te halen is kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw zorgt de agrariër ervoor dat voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken ook weer terugkomen in de bodem. Zo kan het zijn dat de mest van de dieren teruggaat naar waar het veevoer groeit. Op die manier wordt de bodem niet uitgeput en kan er nog lang gebruik van worden gemaakt Klinkt logisch? Niet per se, het veevoer voor de koeien in de wei bij jou in de buurt kan namelijk helemaal uit Zuid-Amerika komen.

Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 8
Anco – akkerbouwer

“Als je alleen maar intensiveert, ga je tegen de grens aanlopen van wat de bodem kan hebben.”

Overzicht in de organisatie

Kringlooplandbouw is voor veel agrariërs een nieuwe manier van werken. Daarom wordt er volop geëxperimenteerd wat de beste methodes zijn om kringlopen te sluiten en kennis daarover te delen. Er zijn enorm veel inzichten opgedaan en netwerk ontstaan, maar een helder overzicht ontbreekt. Het Ministerie van Landbouw, Milieu en Voedselkwaliteit ging samen met ons op zoek naar de beste manier om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom kringlooplandbouw en hoe die nuttig kan zijn binnen het ministerie.

10 prototypes in 30 dagen

Een flinke hoeveelheid kennis, veel namen en rugnummers maar nog geen idee hoe daar een overzicht van te maken. Door snel visuele overzichten te prototypen achterhaalden we welke versie daadwerkelijk inzicht zou bieden, en waar er verbeteringen gemaakt kon worden. Zo maakten we samen met het ministerie eerste paper-prototypes, voerden we co-reflecties uit met belanghebbenden en werkten we samen met een creative developer om iteratief tot een functionele versie te komen.

Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 5
Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 3
Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 1
Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 2

Een interactief en visueel overzicht

Het ontwikkelde middel zorgt voor een continu up-to-date overzicht van het netwerk, de samenwerkingen en de aanwezige kennis. Het laat zien waar de personen actief zien, wie er met elkaar contact hebben en waar kansen liggen. Zo is het een laagdrempellig middel waarmee belanghebbenden elkaar weten te vinden zodat processen efficient(er) verlopen.

Afdeling Buitengewone Zaken - Ministerie LNV - Circulaire landbouw - 7

Resultaten

Aan de hand van ontwerpend onderzoek hebben we het volgende gerealiseerd

  • We ontwikkelden een interactief overzicht waarin alle activiteiten, netwerk en experimenten gemapt waren.
  • Om tot het interactieve middel te komen interviewden we zo’n 15 beleidsmedewerkers. Door hen mee te nemen in het ontwikkelen van het middel ontstaat draagvlak voor wat we later lanceerden.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases