Skip to main site content
Afdeling-Buitengewone-Zaken---Gemeente-Haarlem---Fietsoverlast---1

Gemeente Haarlem

Fietsoverlast in Haarlem: We onderzochten stallings-gedrag in de binnenstad van Haarlem, en gaven concreet advies op de toekomst van fietsparkeren.

Haarlem groeit, en wil goed bereikbaar blijven. Ze kiezen voor schone en duurzame mobiliteit en zetten daarbij in op de fiets. Met een stijgend aantal fietsers stijgt vanzelfsprekend ook het aantal fietsparkeerders. Er zijn genoeg fietsenstallingen, maar fietsers parkeren toch vaak op een door henzelf uitgekozen plek. De uitdaging voor de Gemeente Haarlem was: Hoe verleiden we Haarlemmers om meer gebruik te maken van de beschikbare fietsenstallingen? Stallingen zijn op allerlei manieren in te richten, voor allerlei fietsers. Wij onderzochten aan de hand van kwalitatief onderzoek het stallingsgedrag van de Haarlemmer. We verkenden drempels, motivaties en dromen bij gebruikers én bij de beheerders van de fietsenstallingen en lokale ondernemers.

Afdeling Buitengewone Zaken - Gemeente Haarlem - Fietsoverlast - 3
Afdeling Buitengewone Zaken - Gemeente Haarlem - Fietsoverlast - 4

Nederlands kampioenschap spaaklopen

Met behulp van een mobiel onderzoeksmiddel organiseerden we het NK Spaaklopen. Door voorbijgangers in de rol te zetten van zowel degene die het ongewenste gedrag vertoont (de atleet) als degene die het gedrag veroordeeld (de official) startten we een gesprek over welke fietsgedragingen wenselijk zijn. Zo ontdekten we beweegredenen om wel of niet van stallingen gebruik te maken. Dit vertaalden we naar adviezen voor de inrichting van de fietsenstallingen. We maakten persona’s van verschillende fietsers en gaven per persona nog specifieker relevante aanpassingen weer. Zo heeft de gemeente concrete handvatten om de stallingen strategisch her in te richten en zo een grotere groep Haarlemmers te bedienen.

Een grote uitdaging was het verleiden van Haarlemmers om mee te doen aan het onderzoek. De weersomstandigheden waren slecht, mensen hadden haast en waren altijd op weg. Dit kan ook verklaren waarom mensen fout parkeren. Het onderzoeksmiddel trok de aandacht en vormde daarbij het aanknopingspunt tot gesprek, waar zowel onderzoek als voorbijganger vragen over konden stellen. Het was speels en uitnodigend. De installatie kon worden opgesteld als bewegwijzering of als obstakel. Zo konden we het hebben over waar er behoefte is aan duidelijkheid over parkeren op straat en wisten we toch gesprekken te starten. Ook probeerde we meteen nieuwe oproepen tot parkeren uit, om te zien wat aanslaat bij de fietsende Haarlemmer.

“Als er op de Grote Markt een stalling was, zou iedereen hem gebruiken”.

Echter, die stalling is er al, en verre van iedereen gebruikt hem. Zo vindbaar en bekend zijn de stallingen blijkbaar niet, en ook niet voor wie de stallingen zijn.

Afdeling Buitengewone Zaken - Gemeente Haarlem - Fietsoverlast - 2
Afdeling Buitengewone Zaken - Gemeente Haarlem - Fietsoverlast - 5

Fietsparkeren anno nu

De e-bike is een relatief nieuwe speler op het fiets-toneel en kent daardoor nog geen fijne plek om te stallen. Ook niet op straat. Zo ontdekten dat het verbeteren van de stallingen als plek voor e-bikes bijdraagt aan meer duurzame en schone mobiliteit. In plaats van kleine aanpassingen om oppervlakkige behoeftes te verbeteren, waren we scherp in het omtoveren van de huidige stallingen tot een toegewijde plek voor e-bikes. Concrete vervolgstappen voor de Gemeente Haarlem werden waardoor helder.

We ontdekten ook dat contact met en inzet van de beheerders een grote motivatie voor het gebruik van stallingen is. Tegelijkertijd frustreert het beheerders dat er van hogerop in de gemeente niet naar hen geluisterd wordt. Ze kunnen hun werk niet goed doen met de middelen die ze krijgen en ze voelen zich niet gehoord. Daarom voegden we, naast concrete aanpassingen van de fietsenstallingen, ook een menselijk advies toe. Namelijk, betrek beheerders meer in de ontwikkeling van de stallingen en geef ruimte aan hun ideeën.

Resultaten

Aan de hand van het kwalitatief onderzoek hebben we het volgende gerealiseerd

  • We ontwikkelden stallings-persona’s. Bruikbaar om te zien hoe deze type personen denken en kunnen worden beïnvloed.
  • We vormden vijf scherpe adviezen, om niet alleen de fietsenstallingen geschikt te maken voor de fietsen van nu, maar ook toe te werken naar een waardevollere inzet van stallingsbeheerders en lokale ondernemers.

Verder praten? Contacteer ons nu.

Gerelateerde Cases

Bekijk alle cases