Publicatie in WIRED

Ons favo maandblaadje WIRED schreef een artikel over ons Internet of Things Manifesto!

Publicatie in WIRED

Het geeft goed onze zorgen en bewustheid bij het ontwerpen van connected autonome producten en diensten weer. Het manifesto is mede gestart door beyond.io, Holly Robins, FROLIC Studio en The Incredible Machine en krijgt ontzettend veel steun van anderen (ook die van jou?)!

Lees hier het artikel.
Bekijk hier het manifesto.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ContextErrorException in FileProfilerStorage.php line 167: Warning: file_put_contents(): Only 12288 of 97412 bytes written, possibly out of free disk space

 1. in FileProfilerStorage.php line 167
 2. at ErrorHandler->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 12288 of 97412 bytes written, possibly out of free disk space', '/srv/http/afdelingbuitengewonezaken.nl/vendor/symfony/http-kernel/Profiler/FileProfilerStorage.php', '167', array('profile' => object(Profile), 'file' => '/srv/http/afdelingbuitengewonezaken.nl/app/cache/profiler/3e/4b/bc4b3e', 'profileIndexed' => false, 'dir' => '/srv/http/afdelingbuitengewonezaken.nl/app/cache/profiler/3e/4b', 'profileToken' => 'bc4b3e', 'parentToken' => null, 'childrenToken' => array(), 'data' => array('token' => 'bc4b3e', 'parent' => null, 'children' => array(), 'data' => array('config' => object(ConfigDataCollector), 'request' => object(RequestDataCollector), 'exception' => object(ExceptionDataCollector), 'events' => object(EventDataCollector), 'logger' => object(LoggerDataCollector), 'time' => object(TimeDataCollector), 'router' => object(RouterDataCollector), 'memory' => object(MemoryDataCollector), 'form' => object(FormDataCollector), 'twig' => object(TwigDataCollector), 'bolt' => object(BoltDataCollector), 'db' => object(DatabaseDataCollector)), 'ip' => '18.207.157.152', 'method' => 'GET', 'url' => 'https://afdelingbuitengewonezaken.nl/article/publicatie-in-wired?_locale=nl', 'time' => '1660706688')))

 4. at FileProfilerStorage->write(object(Profile)) in Profiler.php line 104
 5. at Profiler->saveProfile(object(Profile)) in ProfilerListener.php line 152
 6. at ProfilerListener->onKernelTerminate(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher))
 7. at call_user_func(array(object(ProfilerListener), 'onKernelTerminate'), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(TraceableEventDispatcher)) in WrappedListener.php line 61
 8. at WrappedListener->__invoke(object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(EventDispatcher))
 9. at call_user_func(object(WrappedListener), object(PostResponseEvent), 'kernel.terminate', object(EventDispatcher)) in EventDispatcher.php line 184
 10. at EventDispatcher->doDispatch(array(object(WrappedListener), object(WrappedListener)), 'kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in EventDispatcher.php line 46
 11. at EventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in TraceableEventDispatcher.php line 133
 12. at TraceableEventDispatcher->dispatch('kernel.terminate', object(PostResponseEvent)) in HttpKernel.php line 77
 13. at HttpKernel->terminate(object(Request), object(TemplateResponse)) in Application.php line 598
 14. at Application->terminate(object(Request), object(TemplateResponse)) in Application.php line 565
 15. at Application->run(null) in Application.php line 97
 16. at Application->run() in index.php line 14
Uncaught Exception: ContextErrorException

Uncaught Exception.


Debug is not available, and/or you are not logged on. To see a full backtrace of the Exception, do one of the following:

 • Set debug: true in config.yml, and make sure you're logged in to the Bolt Backend.
 • Set both debug: true and debug_show_loggedoff: true in config.yml.